LO Stats Kartellkonferanse ble avholdt på Pers hotell på Gol 24. og 25. november. I år ble den arrangert i sammenheng med LO Stats representantskapsmøte.