Personvernerklæring

For å kunne gjennomføre LO Stats møte-, konferanse- og kursvirksomhet er vi avhengige av å registrere personopplysninger. LO Stats er behandlingsansvarlig for personopplysninger i all vår møte-, konferanse- og kursvirksomhet, i alle ledd i LO Stats organisasjon.

Vi lagrer følgende personopplysninger i forbindelse med vår møte-, konferanse- og kursvirksomhet: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, medlemsforbund, verv, arbeidsgiver, allergier, kurssted, kurstype, reisemåte, reiseregninger med personnummer og kontonummer samt oppropslister.

Personopplysningene brukes ikke til andre formål enn tildeling av stipend og gjennomføring av møte-, konferanse- og kursvirksomhet. LO Stat deler personopplysninger med møte-, konferanse- og kursdeltagers medlemsforbund når dette kreves i forbindelse med godkjenning av kurspåmelding, samt møte-, konferanse og kursstedet.

LO Stats møte-, konferanse- og påmeldingsportal samt stipend administreres av eksterne leverandører. Opplysningene om påmelding til møte-, konferanse- og kursvirksomhet slettes årlig når rapportering av virksomheten er vedtatt i styrende organer.

LO Stat lagrer navn, personnummer, reiseregning med kontonummer og oppropslister til møte-, konferanse- og kursdeltagere samt utdelt stipend i fem år, og rapporterer til myndighetene i henhold til lovverk. LO Stat lagrer saksdokumenter, protokoller og vedtak i møter og konferanser for all framtid. Opplysningene lagres hos LO Stat og LO Stats leverandører av økonomisystemer. LO Stat har databehandleravtale med eksterne leverandører som ivaretar personvernet.

LO Stats opplysninger om deg i forbindelse med stipendsøknader, møte-, konferanse- og kursvirksomhet blir ikke brukt til andre formål. Det lages anonymisert statistikk for vår konferanse- og kursvirksomhet.

Når du melder deg på møte-, konferanse- og kurs i regi av LO Stat, samtykker du i at opplysningene om deg brukes til å gi deg informasjon før, under og etter møte-, konferanse eller kurs via e-post, telefon og sms samt eventuelle eksterne meldingstjenester der dette brukes i kursgjennomføringen (eksempelvis Teams, Messenger, WhatsApp o.l).

All informasjon som deles på møte-, konferanse- og kursvirksomhet i LO Stats regi er konfidensielt, hvis ikke annet avtales eller opplyses om. Det betyr at informasjon du tilegner deg om andre personer, virksomheter og aktuelle saker ikke skal deles utenfor møte-, konferanse- og kursvirksomheten.

Bilder, videoer, lydopptak, tekst og annen informasjon om saker, informasjon og andre kursdeltagere enn deg selv skal ikke deles uten samtykke. Dette gjelder alle former for medier og kanaler, inkludert e-post, sms og sosiale medier. Unntaket er møte-, konferanse- og kursvirksomhet åpen for offentligheten.

Du kan når som helst si nei til å motta informasjon fra LO Stat i forbindelse med kursvirksomheten.

Du kan når som helst kreve å få slettet opplysninger om din kursdeltagelse i regi av LO Stat, unntaket er opplysninger vi er pliktig til å oppbevare i henhold til lovverket, eksempelvis reiseregninger, diettutbetalinger og andre utbetalinger, samt saksdokumenter, protokoller og vedtak i møter og konferanser.

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonskapsler

Når du besøker våre nettsteder vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom din enhet og dette nettstedet og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig. Nedenfor finner du oversikt over hvilke  informasjonskapsler som benyttes.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettside nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

HTTPS og sikker overføring

Nettstedet vårt dekkes av kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert, vil det i adressefeltet øverst i nettleseren vises en hengelås og/eller stå "https" i stedet for bare "http" foran adressen.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (nettsiden) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Informasjonskapsler på nettsiden

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøy til vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. Informasjonskapslene nettstedet vårt benytter seg av er:

  • For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSesssion. Kapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.
  • For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (pc, mobil, nettbrett, etc.)

Deling

Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i epost og dele artikler i sosiale medier. E-post-adresser som brukes til å videresende artikler, logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier, reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg

Når du leser vår nettsider vil det bli lagret informasjon i statistikk- og logg-filer.

Systemet lagrer IKKE "user agent" eller IP-adresse men lagrer hvilken side den besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger pr objekt (menypunkt, artikkel, fil), pr host og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager, og den gjenværende statistikken inneholder deretter bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere hver enkelt bruker.

Vi lagrer heller ikke "user agent" eller IP-adresse i webserverens logger, men kan lagre hvilke sider som er besøkt. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

Henvendelser omkring personvernerklæring og informasjonskapsler kan rettes til:

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo
Telefon: 23 06 83 00
E-post: lostat@lostat.no