Pandemien har vist oss at en sterk stat, trepartssamarbeid, og en velfungerende offentlig sektor har gitt Norge fordeler i håndteringen av en krise som denne. At vi har økonomiske midler til å dempe skadevirkninger med krisepakker, er bare en del av historien. Viktigst av alt er det faktum at staten er garantisten for at samfunnet fungerer. Det betyr at vi skal styrke staten, ikke svekke den.