- Vi har slått tilbake forsøk på å svekke tariffavtalen, og fått gjennomslag for viktige krav på økonomi. Dette har vært en særdeles krevende og vanskelig mekling. Jeg er veldig fornøyd med at vi kom til enighet, og at streiken ble avverget, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat og forhandlingsleder.

Lønnsoppgjøret er i tråd med frontfaget. Lønnsoppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene.