logo, CREO

CREO - Forbundet for kunst og kultur

Organiserer utøvende kunstnere og pedagoger.

logo EL og IT

EL og IT Forbundet

Organiserer lønnstakere innenfor El-, Tele og IT-bransjen.

Fagforbundet logo

Fagforbundet

Organiserer arbeidstakere i offentlige virksomheter og sykehusene.

Fellesforbundet, logo

Fellesforbundet (FF)

Organiserer arbeidstakere på verksteder og grafisk personale.

logo FLT

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Organiserer arbeidsledere, mellomledere, ingeniører og tekniske funksjonærer.

 

logo, Fo

Fellesorganisasjonen (FO)

Organiserer helse- og sosialarbeidere.

 

HK logo

Handel og Kontor i Norge

Organiserer ansatte innen handels- og servicevirksomhet.

 

 

logo_IE

Industri Energi

Organiserer lønnstakere innen olje- og gassindustrien.

 

 

NAF logo

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Organiserer ansatte i kystverket og vegvesenet.

 

 

logo, NFF

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Organiserer ansatte i kriminalomsorgen.

 

 

logo, NJF

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Organiserer ansatte i NSB med datterselskaper, og i Jernbaneverket.

 

 

logo, NLF

Norsk Lokomotivførerforbund (NLF)

Organiserer lokomotivpersonale.

 

 

logo, norsk Manuellterapeutforening

Norsk Manuellterapeutforening

Organiserer de fleste manuellterapeutene i Norge.

 

 

logo_NOF

Norges offisers- og spesialistforbund (NOF)

Organiserer befal, elever og befalsaspiranter i Forsvaret.

 

norsk sjøoffisersforbund logo

Norsk Sjøoffisersforbund

Norges største fagforbund for maritime ledere og operatører. 

 

logo, NTL

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Organiserer ansatte i staten, virksomheter med offentlig tilknytning

 

 

logo, SL

Skolenes landsforbund (SL)

Organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.