- Uravstemningen endte med at medlemmene sa nei til resultatet, noe vi tar på stort alvor. Likevel må vi også vurdere muligheten for hva vi vil oppnå ved en streik satt opp mot det vi kan oppnå i en frivillig nemnd. Vårt styre mener det sistnevnte bør prøves, sier leder i LO Stat, Egil André Aas. 

Begrepene frivillig lønnsnemnd og voldgift brukes om hverandre og innebærer en nemndbehandling bindende for partene i interessetvister hvor partene ikke har kommet til enighet gjennom forhandlinger/mekling. 

Meklingen i staten endte med enighet den 24. mai, etter at forhandlingsutvalget sa ja til statens tilbud. NTL, det største forbundet i staten, anbefalte sine medlemmer å stemme nei fordi de mente totalen ble for dårlig. 

Uravstemningen blant de LO-organiserte i staten som ble klart rett før helga, endte med at medlemmene vendte tommelen ned for forhandlingsresultatet. I utgangspunktet ville et slikt resultat innebære streik i staten fra den 21. Juni. 

Styret i LO Stat behandlet saken mandag, og besluttet at de ønsker en behandling i frivillig  lønnsnemnd. Styret vurderer det slik at sjansen til oppnå positive endringer i det fremforhandlede resultatet ved å streike i ikke er store. Dette basert på at Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe med sin streik, før de ble tatt i tvungen lønnsnemd.  

Staten har stått hardt på retningen tilbake til fire likelydende avtaler. LO Stats har vurdert det slik at vi ved en streik vil ende ut i tvungen lønnsnemd uten positive endringer i hovedtariffavtalen. 

Tidspunktet for nemndbehandlingen vil bli klart senere. 

Uravstemningsresultatet:

  • Antall stemmeberettigede: 41 797
  • Antall avgitte stemmer: 28 429 (68%)
  • Antall ja-stemmer 6 398: (22,5%)
  • Antall nei-stemmer: 21 601 (76%)
  • Nei-stemmer i prosent av antall stemmeberettigede: 51,7%
  • Antall forkastet/blanke: 430