LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Søknadsfrister studieåret 2022/2023 er 1. september 2022 og 15. januar 2023. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. Søknader innkommet etter 15.januar 2023 vil bli avslått.

For studieåret 2022/2023 har LO Stat satt av 3 millioner kroner til utdanningsstipender. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond. I studieåret 2022/2023 er satsene på stipend henholdsvis kr. 2000,- for kortere utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning.

Søker bes gjøre seg kjent med retningslinjene før utfylling av søknad. Retningslinjene ble sist revidert på styremøte i LO Stat 21. juni 2022.

SØKNADSSKJEMA - Husk å lese retningslinjene for stipend før du fyller ut skjema.

 

Kontaktperson: Evelyn Schei Tautra.
Telefon: 93 02 61 62
Epost: evelyn.schei@lostat.no