LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Søknadsfrister studieåret 2023/2024 er 1. september 2023 og 15. januar 2024. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. Søknader innkommet etter 15.januar 2024 vil bli avslått.

For studieåret 2023/2024 har LO Stat satt av 4 millioner kroner til utdanningsstipender. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond. I studieåret 2023/2024 er satsene på stipend henholdsvis kr. 2000,- for kortere utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning.

Søker bes gjøre seg kjent med retningslinjene før utfylling av søknad. Retningslinjene ble sist revidert på styremøte i LO Stat 21. juni 2022.

SØKNADSSKJEMA - Husk å lese retningslinjene for stipend før du fyller ut skjema.

Evelyn Tautra

Kontaktperson: Evelyn Schei Tautra
Telefon: 93 02 61 62
Epost: evelyn.schei@lostat.no