Innhold: 

Lovens bestemmelser om varsling, mobbing og trakassering i arbeidslivet.

Om varsling og varslingsrutiner. Eksempler på varslingssaker.

Varsling/mobbing/trakassering, - definisjoner og grenseganger.

Hvordan forebygge og håndtere mobbing og trakassering?

Rollen til tillitsvalgte, verneombud og AMU i slike saker.

Innledere: Trond Ullenes, Sterk formidling

Påmelding: innen 29. juli 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.