Det er regler som frister for innkalling, hvilke saker som skal på sakslisten, regler for gjennomføring, avstemmingsregler for vedtak, valg og lignende. Og følger vi ikke de oppsatte reglene, så risikerer vi at hele møtet ikke blir godkjent. 

Reglene for når og hvordan møter skal gjennomføres finner dere i vedtektene for ditt forbund. Det skal vi ikke ta for oss på dette kurset, her skal vi konsentrere oss om selve møtelederrollen, eller dirigent som vi gjerne kaller det.

For at møtet skal bli mest mulig vellykket er litt av hemmeligheten å ha en god dirigent. Noen tror at det er lederen av styret som skal lede møtet, men det er slett ikke nødvendig. Det er mye bedre å velge en som er dyktig til å være møteleder, så kan styreleder gå på talerstolen og orientere om saker eller svare ut der det er nødvendig.

Å være en god møteleder krever litt øvelse, - og forberedelser! Ikke tro at du kan være en god dirigent uten å ha satt deg inn i sakspapirene på forhånd. Det er jo selvfølgelig forskjell på store og mindre møter, men prinsippene for møteledelse er det samme

Møtelederen/dirigenten har en hovedoppgave: Å sørge for at møtet får fattet de vedtak som møtet skal!