Målgruppe: Medlemmer, tillitsvalgte og verneombud innenfor stat og Spekter området i Vestfold, Telemark, Buskerud og Østfold.

Innhold: Arbeidstakere har rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" på arbeidsplassen, jmf Arbeidsmiljøloven(AML). Er det enkelt eller vanskelig? Vi ser på utfordringer rundt kravet til - fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Kurset vil fokusere på AML`s regler og i hvilke tilfeller avvik/brudd på disse er å anse som "kritikkverdige forhold" etter loven. Hvilke spørsmål knytter seg til varslinger, hvilke formkrav er det til rutiner for varsling og saksbehandling? Hva er arbeids- og eller rollefordelingen mellom tillitsvalgt og verneombud?

LO Stat dekker kurset, materiell, lunsj og reise/diett etter statens regulativ. PS! kurset er en dagskonferanse, så du kan se bort fra behov for overnatting i påmeldingsskjemaet!

Dette er et populært dagskurs og det er først til mølla.

Innledere: Jørgen Samuelsen, Advokat.

Påmelding: innen 21. juli 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.