Lønn og avtaler

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her er kort om de forskjellige avtalene:

Siste nytt fra LO Stat

 • Her er LOs krav i årets lønnsoppgjør

  Få oversikten over de viktigste punktene som ble vedtatt på LOs representantskap tirsdag. I år er det et mellomoppgjør, og da skal det bare forhandles om kroner og øre. LO og NHO forhandler på vegne av store deler av medlemmene i privat sektor og legger føringer for resten av lønnsoppgjøret.

  Et av hovedkrava som ble lagt fram for representantskapet var «å sikre lønnstakernes andel av verdiskapinga og økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstens satser». Det kan bety en lønnsvekst over 5 prosent.

  Les mer på frifagbevegelse.no

 • Ny leder av YS Stat

  Jens Jahren (47) fra Befalets Fellesorganisasjon blir ny leder i YS Stat.
  Jahren har jobbet for Forsvaret og de ansatte i forsvarssektoren siden 1990-tallet. Nå skal han lede YS Stat, med åtte medlemsforbund og 25.000 medlemmer. Han overtar etter Pål N. Arnesen, som har vært leder siden 2007.

 • Pensjonister får etterbetalt flere tusen kroner av staten

  Etter at prisene økte mer enn pensjonen i fjor, kan pensjonistene vente seg en solid kompensasjon i mai. Fordi pensjonen fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon skal øke like mye som snittet av prisstigning og lønnsvekst, må staten i år punge ut et milliardbeløp til landets rundt én million pensjonister.

  Les mer på frifagbevegelse.no

 • Fellesforbundet streiker for tariffavtale i 360 Logistics

  – Fellesforbundet krever en avtale med vilkår på linje med det som gjelder i tilsvarende bedrifter vi organiserer. Det innebærer at bedriften skal omfattes av en tariffavtale som sikrer anstendig lønn og tillegg, medbestemmelse og ordnede forhold, forbundssekretær Knut Øygard.

  – Vi er svært overrasket over at 360 Logistics og arbeidsgiverforeningen Spekter ikke kommer oss i møte på disse selvsagte og rettferdige kravene. Dermed er vi i streik, sier Knut Øygard.

  Fellesforbundet har krevd tariffavtale i 360 Logistics, en logistikkbedrift i Oslo som driver varehåndtering for netthandel. Etter forhandlinger mellom partene og mekling hos Riksmekleren, var det ikke mulig å bli enige om en tariffavtale i bedriften. Resultatet er at 14 medlemmer av Fellesforbundet er i streik fra torsdag morgen 9. februar.

  Forbundssekretæren slår fast at streikeviljen er sterk.

  – Streik er det virkemiddelet vi har når vi ikke kommer til enighet rundt forhandlingsbordet. Denne streiken varer til vi får gjennomslag for en rettferdig tariffavtale, sier Knut Øygard.

  Forhandlingene ble ledet av LO Stat med Fellesforbundet mot Arbeidsgiverforeningen Spekter og bedriften.

 • Direktesending fra Kartellkonferansen

 • Kartellkonferansen 2022 - Endelig program

  22. november samler LO Stat igjen et stort antall tillitsvalgte til Kartellkonferansen på Gol. Kartellkonferansen preges av krigen i Ukraina og krevende tider her hjemme.

  Her kan du se se hele programmet (PDF, 1MB).

   

 • Enighet i CargoNet - mekling utgår

  I dag skulle det vært mellom mellom LO Stat og Spekter for Norsk Lokomotivmannsforbund sine medlemmer i CargoNet. Partene er kommet til enighet, og meklingen utgår. 

 • SISTE! Tog-mekling fortsetter på overtid

  I dag klokken 10.00 startet LO Stat mekling med Spekter for Spordrift AS og OneCo Networks AS. Ved midnatt var det fortsatt ikke funnet noen løsning, og meklingen fortsetter på overtid. Kommer ikke partene til enighet kan det bli streik fra onsdag morgen 15. juni.

  For OneCo Networks handler uenigheten om fordeling av lønnstilleggene. For Spordrift er beregning av arbeidstid i turnus stridens kjerne.

  LO Stat mekler på vegne av Norsk Jernbaneforbund (NJF), Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og EL og IT Forbundet.

  Her vil en streik ramme.

  Ved en streik tar EL og IT Forbundet ut 81 medlemmer i OneCo Networks. Det er Trøndelag og Oslo som rammes.

  NJF tar ut 117 medlemmer i Spordrift. Fagområdene bane, signal og strømforsyning tas ut på tjenestestedene Narvik, Alnabru, Lillestrøm og Asker.

   

   

 • Ny kulturpensjon godkjent av medlemmene

  Medlemmene i kultursektoren har sagt ja til pensjonsavtalen fra meklingen i begynnelsen av mai. Uravstemningene viser et klart flertall for den nye pensjonsordningen, som dermed kan iverksettes sammen med resten av lønnsoppgjøret i kultursektoren.

  Her kan du lese mer om resultatet fra meklingen.