Lønn og avtaler

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her er kort om de forskjellige avtalene:

Siste nytt fra LO Stat

 • Enige om ny hovedavtale i Spekter

  LO Stat og Spekter har forhandlet fram hovedavtalen for de neste fire årene.- Hovedavtalen er arbeidslivets grunnlov, og hvert fjerde år forhandler vi og tilpasser den. Vi er godt fornøyd med forhandlingene, og har fått gjennomslag for viktige prinsipper, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat. Hun har ledet forhandlingene på vegne av LOs forbund i Spekter-området.

  Les hele saken

 • Forhandlinger om hovedavtalen i Spekter denne uken

  Spekter og hovedsammenslutningene forhandler hovedavtalen 10, til12 november.

  Åpningsmøtet blir onsdag kl 10:00 på rom Spikerverket. LO Stat forhandler sammen med forbundene i Spekter-området. Videre er YS, Unio, Akademikerne og San med på forhandlingene med Spekter.

   

 • Hovedavtalen i staten videreføres

  Regjeringsskifte og tillitsreform gjør at hovedavtaleforhandlinger utsettes til utgangen av 2022. Dagens hovedavtale videreføres derfor.

 • Tvungen mekling i kulturstreiken 30. september

  Riksmekleren har innkalt LO Stat og Spekter til tvungen mekling i kulturstreiken 30. september klokken 10.00. LO Stat forhandler på vegne av Fagforbundet, NTL og Creo. I henhold til lov om arbeidstvister skal Riksmekleren kalle inn partene etter en måneds streik.

 • Følg Landskonferansen 2021

  LO Stats landskonferanse 2021 blir i år arrangert digitalt. Du kan følge oss live 

  På Facebook. 

  https://fb.me/e/18xaAfve8

  Og på youtube.

  https://youtu.be/cIlAuxj2R_w

  Program.

  09.00: Åpning og innledning ved studiovert Trine Lise Olsen

  09.15-11.30: Tema.Tillitsreform i offentlig sektor
  Hilde Nagell, Tankesmien Agenda
  Linn Herning, For Velferdsstaten
  Ragnar Bøe Elgsaas, LO
  Per Olaf Lundteigen, SP
  Kirsti Bergstø, SV
  Masud Gharahkhani, Ap

  11.30-12.00: Pausekonsert med Tuva Syvertsen og Erik Sollid fra Valkyrien

  12.00-13.00: Tema. Bærekraftig utvikling
  Anne Cathrine Uteng da Silva, FN-sambandet
  Marit Gjelsvik, HK
  Yvonne Larssen, KMD
  Kjersti Barsok, NTL
  Christopher Beckham, HK

  13.00-13.30: Foredrag med Ken André Ottesen

  13.30-13.45: Avslutning. Samtale med Henriette Jevnaker og Trine Lise Olsen.

   

 • Unngikk streik ved St. Hanshaugen omsorgssenter

  LO Stat og Spekter ble enige om ny tariffavtale for Oslo-sykehjemmet i natt. Fagforbundet vant fram med sitt krav om høyere lønn.

  Fagarbeidere, assistenter og høyskolegrupper på arbeidsplassen har alle fått et godt oppgjør. Generelt tillegg blir 6500 kroner med virkning fra 1. april.

  - Det er et avgjørende mål for oss å heve lønna opp på nivå med andre helsevirksomheter i ideell sektor. Dette er vi på vei til å få til. Vi har blant annet fått inn i protokollen at lønna skal heves ytterligere innen 2024. Det er en fin seier, sier Anne Green Nilsen i Fagforbundets arbeidsutvalg.

  - Det er gledelig at LHL lever opp til de verdier vi forventer av en ideell aktør. Det er fremdeles en vei å gå, men nå kjenner jeg vi har et felles mål om å løfte lønna opp på nivå med sammenlignbare grupper i hovedstaden, legger Green Nilsen til.

  LHL kjøpte opp driftskontrakten til Unicare, og de har videreført tariffavtalen til den private helseaktøren. Fagforbundet krevde ny tariffavtale for å sikre bedre vilkår for de ansatte.

  Fagforbundet fikk gjennomslag for sine økonomiske krav. Hverken våre medlemmer, andre ansatte eller arbeidsgiver er tjent med at ideelle organisasjoner i omsorgssektoren mister gode medarbeidere på grunn av lav lønn.

  Sykehjemmet på St. Hanshaugen driftes av LHL Omsorg AS på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune. LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

  Her kan du se Riksmeklerens møtebok (PDF, 394KB)

 • LO Stats leder jubler over rødgrønt flertall

  – Folk ville ikke ha økende forskjeller og nedbygging av velferdsstaten. Det tror jeg er hovedårsakene til at det blir rødgrønt flertall og ny kurs for landet, sier Egil André Aas.

  Les hele saken

 • Fare for streik ved St. Hanshaugen omsorgssenter i Oslo

  Fem personer på sykehjemmet tas ut i streik fra onsdag 15. september dersom meklingen mellom LO Stat og Spekter ikke fører fram. Det skal opprettes en ny tariffavtale, og striden står om lønn.

  Sykehjemmet driftes av LHL Omsorg AS på vegne av Sykehjemsetaten i Oslo kommune. LHL Omsorg er en del av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.

  Meklingsfristen er ved midnatt. 

  Fra venstre: Kathrine Forsdahl, Sissel Strand, Beth Nordahl, Tatjana Schancke (foran i midten) Per Egil Johansen, Sissel Hallem og Kai Nygård.

  MEKLING: Kathrine Forsdahl (t.v.) , Sissel Strand, Beth Nordahl, Tatjana Schancke (foran i midten) Per Egil Johansen, Sissel Hallem og Kai Nygård.

 • Regjeringen ignorerer partene i arbeidslivet

  Regjeringen har i dag fremmet et lovforslag om å heve aldersgrensen i Statens pensjonskasse fra 70 til 72 år. Regjeringen velger å gjøre dette på tross av at et klart flertall av både arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjoner og statlige virksomheter fraråder dette.

  - Regjeringen velger å gå til dette skrittet uten å ha gjennomført en konsekvensanalyse eller en analyse av de rettslige og økonomiske konsekvensene for både den enkelte og virksomhetene i staten, sier leder i LO Stat Egil Andre Aas.

   LO Stat er bekymret for, i likhet med blant annet Likestillings- og diskrimineringsombudet, at en heving av aldersgrensen vil gi flere vanskelig personalsaker og dermed at flere vil oppleve en uverdig avslutning på arbeidslivet.  

  «Dagens gjennomsnittlige pensjonsalder i staten er 65 år, og det er kun for de færreste det er aktuelt å stå i arbeid til 70 år. Regjeringen burde heller legge rette for at flere arbeidstakere kan stå lenger i arbeid innenfor dagens aldersgrense. Her har de gjort alt for lite i de 8 årene de har fått sitte. I stedet kommer de med dette forslaget som bare vil gjelde en liten gruppe.»

  Les LO Stats høringsuttalelse.