Lønn og avtaler

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her er kort om de forskjellige avtalene:

Siste nytt fra LO Stat

 • LO Stat avlyser alle fysiske kurs og konferanser i egen regi ut juli 2021

  Vi arrangerer kurs og konferanser over hele landet, og mange er avhengig av flytransport og annen offentlig kommunikasjon for å delta på våre arrangementer. Smittesituasjonen er fremdeles så usikker at LO Stat velger å avlyse alle fysiske kurs og konferanser i egen regi ut juli 2021.

  LO Stat jobber for å tilby flere digitale kurs- og konferansetilbud. Digitale kurs og konferanser vil bli lagt ut på våre kurssider.

  LO Stats toppskolering i samarbeid med Universitetet i Bergen gjennomføres etter oppsatt plan, men gjennomføringsform vurderes fortløpende i forhold til myndighetenes smittevernstiltak.

   

 • Lønnsoppgjøret ferdig i kultursektoren

  Striden om pensjon i kultursektoren er lagt på vent, og resten av lønnsoppgjøret er ferdig. Oppgjøret går nå til uravstemning blant medlemmene.

  Meklingen som var planlagt mandag 11. januar ble avlyst. LO Stat skulle mekle på vegner av medlemmer i Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Creo som jobber i teatre, orkestre og opera. Motpart var Spekter.

  Etter at Riksmekleren anmodet partene om å avlyse meklingen, har LO Stat og forbundene og Spekter nå blitt enige om å ta opp igjen forhandlinger om pensjon under det ordinære tariffoppgjøret til våren.

  Her er protokollene fra forhandlingene. (PDF, 152KB)

 • Agendamorgen: Når krisene rammer

  Kan vi forebygge kriser bedre, og hvordan står vi best rustet når de inntreffer?Et nytt Agenda-notat foreslår 32 tiltak for styrket beredskap. Se frokostmøtet digitalt på Tankesmien Agendas Facebook: https://www.facebook.com/events/230771801992717

  Flere kriser har rammet oss det siste året. Vi står midt i en pandemi som både er en helsekrise og en økonomisk krise. Kvikkleireskredet på Gjerdrum i julen var en katastrofe, og minnet oss om hvor sårbare vi er i møte med naturkreftene. Stormingen av parlamentet i USA, vår viktigste og mektigste allierte, er en skremmende påminning om at ekstremisme, vold og anti-demokratiske krefter er i sving i store deler av verden.

  Du møter:

  - Trygve Svensson, leder av Tankesmien Agenda

  - Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

  - Kjersti Barsok, leder i Norsk tjenestemannslag

  - Axel Fjeldavli, rådgiver i Tankesmien Agenda

  - Frida Melvær, stortingsrepresentant for Høyre

 • Streikefaren i kultursektoren er avblåst

  Med bakgrunn i koronasituasjonen har Riksmekleren henstilt oss om å avlyse meklingen i kultursektoren. I samråd med Spekter har forhandlingsutvalget akseptert Riksmeklerens anmodning. Det skal innen mandag 11. januar forhandles lønnsoppgjør og andre tekstkrav, før forhandlingene lukkes og oppgjøret sendes ut til uravstemning. Kravet om livsvarig og kjønnsnøytral pensjon skal forhandles i mellomoppgjøret til våren.

 • LO Stat avlyser alle kurs og konferanser i egen regi ut februar 2021

  Vi arrangerer kurs og konferanser over hele landet, og mange er avhengig av flytransport og annen offentlig kommunikasjon for å delta på våre arrangementer. Smittesituasjonen er fremdeles så usikker at LO Stat velger å avlyse alle fysiske kurs og konferanser i egen regi ut februar 2021. I denne tiden vil vi jobbe for å tilby flere digitale kurs- og konferansetilbud, og tilby disse på våre kurssider.
  LO Stats toppskolering i samarbeid med Universitetet i Bergen gjennomføres etter oppsatt plan, men gjennomføringsform vurderes fortløpende i forhold til myndighetenes smittevernstiltak.
   

 • Fire nye år for Egil André Aas

  LO Stats representantskap har i dag gjenvalgt Egil André Aas fra Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF) til leder i LO Stat for fire nye år. Han får med seg nestlederne Lise Olsen fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) (gjenvalgt) og Henriette Jevnaker fra Fagforbundet (nyvalgt) i ledelsen i LO Stat.

  Les mer her

 • NRK-mekling på overtid

  Meklingen i NRK mellom LO Stat og Spekter for NTL og Creo fortsetter på overtid.

 • Norlandia og Valnesfjord til mekling

  LO Stat og Spekter ble ikke enige med alle virksomhetene i de sentrale avsluttende forhandlingene i Spekters område 12. Norlandia Barnehagene og Valnesfjord Helsesportsenter går begge til mekling. Resultatet av lønnsoppgjøret for alle virksomhetene i området blir dermed satt på vent. Meklingen er foreløpig berammet til 1. og 2. desember. 

  Her kan du laste ned protokollen fra forhandlingene.  (PDF, 77KB)