Lønn og avtaler

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her er kort om de forskjellige avtalene:

Siste nytt fra LO Stat

 • Lønnsoppgjøret for sykehusene i havn

  LO Stat, Fagforbundet, FO, El & IT Forbundet og Creo kom i natt i mål med Spekter i det sentrale oppgjøret for sykehusene. Det gis et generelt tillegg til ansatte på minimum 22 000 kroner.

  er omfattet av forhandlingene.

  Det gis et generelt tillegg på 3,7 prosent, og det er sikret at ingen får et mindre tillegg enn 22 000 kroner. Oppgjøret er imidlertid ikke ferdig med dette. Nå går oppgjøret videre til lokale forhandlinger der det forventes at oppgjøret samlet sett blir på linje med frontfaget, altså om lag 5,2 prosent.

  Satser på heltid

  Partene har de siste årene intensivert arbeidet med å tilby flere ansatte hele faste stillinger, godt hjulpet av at arbeidsmiljøloven i fjor ble forbedret slik at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid.

  Like fullt jobber én av tre ansatte i helseforetakene deltid. For helsefagarbeidere er det nærmere to av tre. LO Stat og Spekter er enige om å fortsette arbeidet med å få opp andelen heltidsansatte i sykehusene.

 • Enighet i NRK

  NTL og Creo er enige i årets lønnsoppgjør i NRK. Oppgjøret går nå til uravstemming. 

 • Mekling på overtid i Olavshallen

  LO Stat mekler på overtid for Fagforbundets medlemmer i Olavshallen.

 • Streikefare ved Olavshallen i Trondheim

  LO Stat mekler for Fagforbundet-medlemmer ved kulturscenen Olavshallen. Mekling starter mandag 11. mars. Eventuell streikestart blir fra tirsdag 12. mars.

  De ansatte ved Olavshallen har tidligere hatt samme tariffavtale som kommunalt ansatte, men etter at virksomheten ble medlem av Spekter må det opprettes ny tariffavtale. Arbeidsgiver har forsikret både ansatte og tillitsvalgte om at ingen skal tape noe i overgangen til ny tariffavtale, men likevel har det ikke vært mulig å komme til enighet om en ny avtale. 

  Striden står om pensjon. Medlemmene har i dag offentlig tjenestepensjon, men arbeidsgiver krever at denne endres til innskuddspensjon. Det mener Fagforbundet er et brudd på forutsetningene for forhandlingene. 

   

 • Se Kartellkonferansen 2023 i opptak

  Kartellkonferansen til LO Stat ble avholdt på Pers hotell på Gol i dagene 21. - 23. november 2023. Her kan du se konferansen i opptak.

  Sending Kartellkonferansen 2023

 • Program for Kartellkonferansen 2023

  LO Stats tradisjonelle kartellkonferanse på Gol går av stabelen på Pers hotell på Gol i tidsrommet 21.-23.november 2023, med oppstart 21. november klokka 1300.

  Klima og miljø, norsk økonomi og dyrtid for folk flest, med innledning av sentralbanksjef Ida Wolden Bache og paneldebatt med sentrale økonomer, skolepolitikk med innledning av AP-nestleder Tonje Brenna, utfordringer og muligheter med kunstig intelligens, og Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tungs første møte med tillitsvalgte i staten. Debatt om Frontfagsmodellen under press, og ikke minst den tradisjonelle faglig-politiske debatten med innledninger av Jonas Gahr Støre og Peggy Hessen Følsvik, er noen av de andre programpostene.

  Se ellers vedlagte program. (PDF, 1MB)

   

 • Klart for tariffkonferanser i staten

  I 2024 er det hovedtariffoppgjør i staten, og LO Stat ønsker innspill fra lokale tillitsvalgte i forbindelse med oppgjøret. I tillegg til å debattere hovedtariffoppgjøret 2024 vil konferansen fokusere på andre aktuelle saker i tariffområdet staten. 

  Meld deg på under distriktet ditt her.