Lønn og avtaler

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her er kort om de forskjellige avtalene:

Siste nytt fra LO Stat

 • LO Stat avlyser alle kurs og konferanser i egen regi ut februar 2021

  Vi arrangerer kurs og konferanser over hele landet, og mange er avhengig av flytransport og annen offentlig kommunikasjon for å delta på våre arrangementer. Smittesituasjonen er fremdeles så usikker at LO Stat velger å avlyse alle fysiske kurs og konferanser i egen regi ut februar 2021. I denne tiden vil vi jobbe for å tilby flere digitale kurs- og konferansetilbud, og tilby disse på våre kurssider.
  LO Stats toppskolering i samarbeid med Universitetet i Bergen gjennomføres etter oppsatt plan, men gjennomføringsform vurderes fortløpende i forhold til myndighetenes smittevernstiltak.
   

 • Fire nye år for Egil André Aas

  LO Stats representantskap har i dag gjenvalgt Egil André Aas fra Norges Offisers- og spesialistforbund (NOF) til leder i LO Stat for fire nye år. Han får med seg nestlederne Lise Olsen fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) (gjenvalgt) og Henriette Jevnaker fra Fagforbundet (nyvalgt) i ledelsen i LO Stat.

  Les mer her

 • NRK-mekling på overtid

  Meklingen i NRK mellom LO Stat og Spekter for NTL og Creo fortsetter på overtid.

 • Norlandia og Valnesfjord til mekling

  LO Stat og Spekter ble ikke enige med alle virksomhetene i de sentrale avsluttende forhandlingene i Spekters område 12. Norlandia Barnehagene og Valnesfjord Helsesportsenter går begge til mekling. Resultatet av lønnsoppgjøret for alle virksomhetene i området blir dermed satt på vent. Meklingen er foreløpig berammet til 1. og 2. desember. 

  Her kan du laste ned protokollen fra forhandlingene.  (PDF, 77KB)

 • Webinar om hjemmekontor for statsansatte 11. november

  Onsdag 11. november kl. 09.00-10.00 holder partene i staten et webinar om hjemmekontor for statsansatte. Sett av tiden! 
  Meld deg på webinaret!

  Program:

  • Velkommen og kort introduksjon til dagens agenda
   v/ Marianne Kringlebotn, Forhandlingssjef i Econa – Akademikerne
  • Pandemien og departementenes ansvar for egen sektor (sektorprinsippet)
   v/ Gisle Norheim, statens personaldirektør, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  • Da statsforvaltningen flyttet hjem
   Statsansatte er kjent for å ha høyt jobbengasjement. Hvordan påvirket det vår måte å jobbe på da samfunnsoppdraget brått skulle løses fra kjøkkenbordet? Innlegget er blant annet inspirert av en undersøkelse gjort av DFØ. Du kan lese rapporten om undersøkelsen her.
   v/ Marianne K. Sørtømme, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
  • Med jobben på hjemmebane: Hvordan lykkes med hjemmekontor?
   Patentstyret deler sine erfaringer etter åtte måneder med hjemmekontor og reflekterer rundt veien videre.
   v/ Marianne Rørvik, avdelingsdirektør for Virksomhetsstyring og Lars Espen Sæhle, seksjonssjef for HR. Begge Patentstyret
  • Konsekvenser av covid-19 for arbeidsmiljø og helse - med spesielt fokus på «hjemmearbeid»
   Potensielle konsekvenser vil bli diskutert og belyst basert på allerede etablert kunnskap om psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø og helse (for eksempel om organisasjonsendring, digitalisering, fjernarbeid/fjernledelse, sosial samhandling på arbeidsplassen, etc.).
   v/ Live Bakke Finne, forsker, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) 
 • Enighet i helse

  LO Stat har kommet til enighet med Spekter om lønnsoppgjøret inen helse. Lønnsoppgjøret omfatter blant andre helsefagarbeidere, ambulansearbeidere, renholdsmedarbeidere, vernepleiere, sosionomer, merkantilt og teknisk personell i sykehusene.

 • Bussoppgjøret godkjent

  Lønnsoppgjøret for bussbransjen er godkjent i uravstemning hos medlemmene. Bussjåførene gikk ut i streik 20. september. 1. oktober kl. 07.00 kom partene frem til et anbefalt forslag i mekling. Det er nå godkjent med knappest mulig margin. 50,44 prosent stemte ja og 49,56 prosent stemte nei.

  Les mer om resultatet her.