Lønn og avtaler

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her er kort om de forskjellige avtalene:

Siste nytt fra LO Stat

 • Røde Kors-streiken over

  Fagforbundets medlemmer ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter i Sunnfjord får forhandlingsrett på pensjon. Fire ukers streik er over.

  Les mer

 • Streik i GlobalConnect

  Ledelsen i GlobalConnect nekter å gi lønnstillegg på linje med resten av Norge. 15 medlemmer i EL og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund er derfor i streik fra 17. juni.

 • Meklingen i GlobalConnect fortsetter på overtid

  LO Stat fortsetter meklingen i GlobalConnect for El og IT Forbundet og Norsk Jernbaneforbund etter fristen ved midnatt.

 • Meklingen i OneCo avblåst

  26. mai brøt LO Stat forhandlingene med Spekter om mellomoppgjøret for område 9 i årets lønnsoppgjør med OneCo. Meklingen skulle startet i slutten av denne uken. Partene har nå kommet til enighet, og meklingen er avblåst.

  Her kan du lese mer om lønn og avtaler i Spekter-området.

 • Mekling i GlobalConnect 16. juni

  26. mai brøt LO Stat forhandlingene med Spekter om mellomoppgjøret for område 9.  Det var ikke mulig å komme til enighet i årets lønnsoppgjør med GlobalConnect.  Meklingsfristen er midnatt 16. juni. LO Stat leder meklingen på vegne av Norsk Jernbaneforbund og EL og IT Forbundet. 

  Her kan du lese mer om lønn og avtaler i Spekter-området.

 • Ingen LO-streik i staten

  Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren torsdag ettermiddag. - Vi er fornøyde med å ha kommet i mål med et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike mens landet er midt i en pandemi, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

  Lavlønn, likelønn og ellers god fordelingsprofil var viktige punkter i LO Stats krav. Og her fikk man resultater som kommer den store bredden av medlemmer til gode.
  Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som sa ja til tilbudet fra staten, etter det som har vært en krevende mekling for alle parter. Partene hadde da sittet sammen i godt over ett døgn sammenhengende.

  - Det vil alltid være slik at vi kunne ønsket oss en løsning som ligger enda tettere opp til inngangskravet vårt, men forhandling og mekling er nå en gang litt gi og ta. Men totalen i dette meklingsresultatet er noe vi har grunn til å være tilfreds med, sier Aas.

  Med en ramme på 2,7 prosent ligger oppgjøret på linje med frontfaget. Men for LO Stat har fordelingen av lønnsmidlene vært like viktig som størrelsen på ramma.
  Det generelle tillegget, som går til alle er en kombinasjon av prosent- og kronetillegg, der kronetillegget alene utgjør 1500 kroner. 
  Et eget lavlønnstillegg på 4000 kroner til statsansatte som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (inntil lønnstrinn 50) er med på å gi oppgjøret en klar lavlønnsprofil.

  - For oss er det en seier at vi har klart å gi de lavlønte et løft. Like viktig er det at staten tar innover seg at de har en utfordring på dette området. Det blir ikke siste gang dette er tema i et lønnsoppgjør, det kan jeg love her og nå, sier han.

  Et likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69) vil gi god likelønnseffekt.

  - Vi skal heller ikke glemme at statens utgangspunkt var at det meste av lønnsmassen skulle forhandles lokalt, noe som utfra tidligere erfaringer bare vil skape mer ulikhet. En viktig jobb for oss var å få til en bedre vekting. Det endte med en 50/50-fordeling. Det er ikke ideelt, men samlet gir alle disse elementene et resultat som gir våre medlemmer god uttelling, sier Aas.

  Hovedtrekkene i resultatet:

  • 1500 kroner flatt til alle lønnstrinn
  • 0,9 prosent i generelt tillegg til alle lønnstrinn
  • 4000 kroner i lavlønnstillegg til alle fra lønnstrinn 19 til 50
  • Et nedadstigende likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69)
  • 50 prosent av disponible midler avsettes til lokale forhandlinger

   
  For ytterligere kommentarer:
  Egil André Aas, leder i LO Stat: 928 40 455
  Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat: 906 89 882

 • Brudd i OneCo Networks og GlobalConnect

  LO Stat brøt i går forhandlingene med Spekter om mellomoppgjøret for område 9.  Det var ikke mulig å komme til enighet i årets lønnsoppgjør med GlobalConnect og OneCo Networks. Oppgjøret går nå til mekling. Tidspunkt for meklingen er ikke fastsatt ennå.

  Her kan du lese mer om lønn og avtaler i Spekter-området.