Lønn og avtaler

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her er kort om de forskjellige avtalene:

Siste nytt fra LO Stat

 • Historisk løft for pensjonistene

  Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Resultatet er blant annet at over en million alderspensjonister får en økning i pensjonene på 8,54 prosent fra 1. mai.

  – Alle skal ha en verdig alderdom. Derfor er viktig med et forutsigbart og rettferdig system for hvordan alderspensjonene og andre trygder skal oppjusteres årlig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

  Grunnbeløpet (G) blir 118.620.

  Grunnbeløpet i folketrygden øker med 7 143 kroner til 118 620 kroner fra 1. mai 2023. Det er en økning på 6,41 prosent.

  – Jeg er glad for at vi i år får en god vekst i grunnbeløpet. Ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, som for eksempel uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, får en økning på 6,41 prosent, sier Mjøs Persen.

  Les mer her (regjeringen.no)

 • Lønnsoppgjøret i Posten og Bring godkjent

  LO Stats forhandlingsutvalg har godkjent lønnsoppgjøret i Posten og Bring i Spekters område 8. Oppgjøret omfatter Posten Norge, Posten Bring Bildrift, Bring Courier & Express, Bring Home Delivery, Bring Transportløsninger, Bring Før7 og Bring Warehousing . 

  Her kan du lese mer om områdeinndelingen i Spekter.

 • Spekter-oppgjøret starter 24. april

  På grunn av streiken mellom LO og NHO i privat sektor ble lønnsforhandlingene for over 50.000 medlemmer i LOs forbund i Spekter-området utsatt. Nå er det avgjort at forhandlingene starter 24. april.

  I tillegg til store foretak som Vy, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av lønnsoppgjøret i Spekter.

 • Ikke gjennomslag for økt kjøpekraft - LO er i streik

  – LO krevde økt kjøpekraft for alle sine medlemmer og et løft for de lavlønte. NHO har valgt å avvise våre krav, og sender dermed landet ut i streik, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

   

  Les mer.  (lo.no)