Lønn og avtaler

LO Stat er forhandlingsorganisasjonen som inngår avtalene om de overordnede lønns- og arbeidsvilkårene med arbeidsgiverne i staten og arbeidsgiverforeningen Spekter. Her er kort om de forskjellige avtalene:

Siste nytt fra LO Stat

 • Mekling på overtid i Olavshallen

  LO Stat mekler på overtid for Fagforbundets medlemmer i Olavshallen.

 • Streikefare ved Olavshallen i Trondheim

  LO Stat mekler for Fagforbundet-medlemmer ved kulturscenen Olavshallen. Mekling starter mandag 11. mars. Eventuell streikestart blir fra tirsdag 12. mars.

  De ansatte ved Olavshallen har tidligere hatt samme tariffavtale som kommunalt ansatte, men etter at virksomheten ble medlem av Spekter må det opprettes ny tariffavtale. Arbeidsgiver har forsikret både ansatte og tillitsvalgte om at ingen skal tape noe i overgangen til ny tariffavtale, men likevel har det ikke vært mulig å komme til enighet om en ny avtale. 

  Striden står om pensjon. Medlemmene har i dag offentlig tjenestepensjon, men arbeidsgiver krever at denne endres til innskuddspensjon. Det mener Fagforbundet er et brudd på forutsetningene for forhandlingene. 

   

 • Se Kartellkonferansen 2023 i opptak

  Kartellkonferansen til LO Stat ble avholdt på Pers hotell på Gol i dagene 21. - 23. november 2023. Her kan du se konferansen i opptak.

  Sending Kartellkonferansen 2023

 • Program for Kartellkonferansen 2023

  LO Stats tradisjonelle kartellkonferanse på Gol går av stabelen på Pers hotell på Gol i tidsrommet 21.-23.november 2023, med oppstart 21. november klokka 1300.

  Klima og miljø, norsk økonomi og dyrtid for folk flest, med innledning av sentralbanksjef Ida Wolden Bache og paneldebatt med sentrale økonomer, skolepolitikk med innledning av AP-nestleder Tonje Brenna, utfordringer og muligheter med kunstig intelligens, og Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne O. Tungs første møte med tillitsvalgte i staten. Debatt om Frontfagsmodellen under press, og ikke minst den tradisjonelle faglig-politiske debatten med innledninger av Jonas Gahr Støre og Peggy Hessen Følsvik, er noen av de andre programpostene.

  Se ellers vedlagte program. (PDF, 1MB)

   

 • Klart for tariffkonferanser i staten

  I 2024 er det hovedtariffoppgjør i staten, og LO Stat ønsker innspill fra lokale tillitsvalgte i forbindelse med oppgjøret. I tillegg til å debattere hovedtariffoppgjøret 2024 vil konferansen fokusere på andre aktuelle saker i tariffområdet staten. 

  Meld deg på under distriktet ditt her.

 • Historisk løft for pensjonistene

  Regjeringen og organisasjonene har drøftet tallgrunnlaget for årets regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. Resultatet er blant annet at over en million alderspensjonister får en økning i pensjonene på 8,54 prosent fra 1. mai.

  – Alle skal ha en verdig alderdom. Derfor er viktig med et forutsigbart og rettferdig system for hvordan alderspensjonene og andre trygder skal oppjusteres årlig, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

  Grunnbeløpet (G) blir 118.620.

  Grunnbeløpet i folketrygden øker med 7 143 kroner til 118 620 kroner fra 1. mai 2023. Det er en økning på 6,41 prosent.

  – Jeg er glad for at vi i år får en god vekst i grunnbeløpet. Ytelser som reguleres gjennom grunnbeløpet, som for eksempel uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, får en økning på 6,41 prosent, sier Mjøs Persen.

  Les mer her (regjeringen.no)

 • Lønnsoppgjøret i Posten og Bring godkjent

  LO Stats forhandlingsutvalg har godkjent lønnsoppgjøret i Posten og Bring i Spekters område 8. Oppgjøret omfatter Posten Norge, Posten Bring Bildrift, Bring Courier & Express, Bring Home Delivery, Bring Transportløsninger, Bring Før7 og Bring Warehousing . 

  Her kan du lese mer om områdeinndelingen i Spekter.