Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Velkommen til kurs!

LO Stats distriktssekretærer pr desember 2016Denne kursoversikten er felles for medlemmer som er tilsatt i staten og virksomheter i Spekter. 
Se også: 
Kurstilbudet for 2020 (PDF) og kurstilbudet for 2019

Kurs i ditt eget distrikt, arrangert av LO Stat:

Oversikt, kurs på Sørmarka

 • 12. - 14. februar

  Medbestemmelse og forhandlinger i Spekter Helse, vår 2020

  Kurset gir en innføring i helseforetak som forretningsmodell og styringsstruktur, og tar for seg medbestemmelse som et sentralt tema. Videre tar kurset for seg forhandlingsordningen i Spekter Helse, og forhandlingsteknikk. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter Helse.

 • 17. - 21. februar

  Lover og avtaler i Spekter, vår 2020

  Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og ansettelse/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, ulike overenskomster, Arbeidsmiljøloven og andre lover og avtaler tilknyttet Spekter-område. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

 • 17. - 21. februar

  Lover og avtaler i staten, vår 2020

  Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og tilsetting/stillingsvern. Det vil bli gitt en innføring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen,Arbeidsmiljøloven, Lov om statens ansatte og andre relevante lover og avtaler. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

 • 16. - 19. mars

  Skift og turnus i Spekter, vår 2020

  Kurset gir en grunnleggende innføring i skift- og turnusplanlegging. Deltagerne vil få innføring i helsemessige aspekter ved arbeidstid, lover og avtaler som regulerer arbeidstid og gjennomgang av oppsett/godkjenning av arbeidsplaner. Kurset er beregnet på tillitsvalgte og medlemmer som trenger grunnleggende innføring. Arbeidsmetode: Forelesninger, gruppearbeid og fremføringer. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer som jobber i eller med skift/turnus.

 • 17. - 19. mars

  Omstilling i staten, vår 2020

  Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgtes og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

 • 17. - 19. mars

  Omstilling i Spekter, vår 2020

  Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i Spekter og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgtes og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

 • 19. - 22. oktober

  Organisasjonskunnskap, høst 2020

  Dette kurset er for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

 • 02. - 6. november

  Personalpolitikk, høst 2020

  Kurset skal gi deltakerne større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging på arbeidsplassen. Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelig reaksjoner og forebyggende arbeid. Arbeidsmetode: Foredrag og praktiske øvelser. Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer med personalansvar.

 • 01. - 3. desember

  Omstilling i Spekter, høst 2020

  Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i Spekter og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgtes og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

 • 01. - 3. desember

  Omstilling i staten, høst 2020

  Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgtes og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no