Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Velkommen til kurs!

Oversikt, kurs på Sørmarka

 • 02. - 4. oktober

  Omstilling i Spekter (høst)

  Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i Spekter og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 • 02. - 4. oktober

  Omstilling i staten (høst)

  Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

 • 09. - 12. oktober

  Forhandlinger i staten (høst)

  Deltakerne får en grunnleggende innføring i drøftinger og forhandlinger, forhandlingsteknikk, kommunikasjon og dynamikk i forhandlinger. Noen praksisøvelser. Det er en fordel at deltagerne har gjennomført vårt kurs i lover og avtaler, eller har tilsvarende kunnskap.

 • 16. - 20. oktober

  Lover og avtaler i staten (høst)

  Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og tilsetting/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, hovedtariffavtalen, tjenestemannsloven, arbeidsmiljøloven og andre lover tilknyttet statlig område.

 • 16. - 20. oktober

  Lover og avtaler i Spekter (høst)

  Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og ansettelse/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, ulike overenskomster, arbeidsmiljøloven og andre lover og avtaler tilknyttet Spekter-området.

 • 23. - 25. oktober

  Invitasjon til Student- og ungdomskonferanse

  LO Stat inviterer til student- og ungdomskonferanse. Du må være under 35 år og tilknytta staten eller Spekterområdet.

 • 23. - 27. oktober

  Organisasjonskunnskap (høst)

  Kurs for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Lære om hvordan LO Stat og LO er bygd opp samt noe av historien bak. Lære om fagforeningsarbeid, rettigheter og plikter du har som medlem og tillitsvalgt. Taleteknikk, kommunikasjon i fagforening, avstemmingsregler etc. Kurset legger opp til praksisøvelser i møteledelse, styrearbeid, protokollskriving og å ta ordet i forsamling.

 • 06. - 9. november

  Skift og turnus i Spekter (høst)

  Kurset gir en grunnleggende innføring i skift- og turnusplanlegging. Deltagerne vil få en innføring i helsemessige aspekter ved arbeidstid, lover og avtaler som regulerer arbeidstid, ulike arbeidstidsordninger og gjennomgang, oppsett og godkjenning av arbeidsplaner. Kurset er beregnet på tillitsvalgte og medlemmer som trenger grunnleggende innføring.

 • 04. - 8. desember

  Personalpolitikk (høst)

  Kurset skal gi deltakerne større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging på arbeidsplassen. Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelig reaksjoner og forebyggende arbeid.

 • 09. - 11. januar

  Omstilling i staten (vår)

  Kurset skal gi deltakernes forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten og hvordan påvirker omstilling oss tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

 • 12. - 14. februar

  Medbestemmelse og forhandlinger i Spekter Helse (nytt kurs!)

  Kurset gir en innføring i helseforetak som forretningsmodell og styringsstruktur. Det tar for seg medbestemmelse som et sentralt tema. Videre tar kurset for seg forhandlingsordningen i Spekter Helse, og forhandlingsteknikk. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter Helse-området.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no