Innhold: Hender det du har lyst til å skrive et leserinnlegg, men ikke helt vet hvordan? Er du tillitsvalgt og er litt usikker på hvordan du lager effektiv info til medlemmene dine? Hva er retorikk, og hvordan kan du bruke det effektivt? Som tillitsvalgt og vanlig medlem har du av og til behov for å formulere deg skriftlig, både poengtert og forståelig. På dette kurset vil du få noen grunnleggende tips som kan være nyttige, og også få prøvd deg på skriveoppgaver i samarbeid med andre.

Innleder: Stein Syrstad, kommunikasjonsansvarlig i LO Stat.

Påmelding: innen 13. september 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.