Innhold: Kurset gir en innføring i tillitsvalgtes ulike roller og oppgaver på arbeidsplassen. Innføring i lov- og avtaleverket, partsforhold, medlemsfordeler og verving. Vi ser på arbeiderbevegelsens historie og hva vi står i akkurat nå. 

Kurset er ment for nye tillitsvalgte, for tillitsvalgte som trenger oppfriskning og for medlemmer som vurderer å ta på seg tillitsverv.

Innledere:                  

Odd-Petter Woll, LO Stat distriktssekretær Troms og Finnmark.

Påmelding: innen 1. oktober 2024.

Felles transport fra Tromsø til Sommarøya går om ettermiddagen 29. oktober.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.