Innhold: Den norske modellen er en betegnelse for det norske samfunns og arbeidslivs systemet. Modellen er kjennetegnet av samarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. Den legger vekt på kollektive forhandlinger, høy grad av organisering i fagforeninger og et sterkt velferdssystem. Dette har bidratt til å skape et balansert og inkluderende arbeidsliv i Norge. Modellen har også fokus på likestilling, trygghet og høy grad av sosial sikkerhet. Den norske modellen har utfordringer med å opprettholde balansen mellom arbeidstagernes rettigheter, arbeidsgivers behov samt å sikre bærekraften i velferdssystemet. Det er også utfordringer knyttet til globalisering, teknologisk utvikling og demografiske endringer. Spesialrådgiver i LO Arvid Ellingsen vil gi et historisk perspektiv for bakgrunnen til den norske modellen og den historiske utviklingen. Ellingsen vil skissere hvordan modellen i vår samtid påvirkes av økonomi, politiske forhold, geopolitiske forhold, det grønne skiftet og andre faktorer. 

Innleder:  Arvid Ellingsen, Spesialrådgiver LO.

Påmelding: innen 1. august 2024.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Konferansen gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.