logo, UiBMasterprogrammet i organisering og reformer i offentlig sektor består av en kursdel og en oppgavedel (totalt 90 studiepoeng). Kursdelen er satt sammen av tre av de frittstående kursene (GOV660, 661 og 662 - 45 studiepoeng), og deltakerne følger kursene som del av toppskoleringen. Masterprogrammet gir til sammen 45 studiepoeng, og består av et semester med utvikling av masteroppgavens design, og to semestre med skriving av masteroppgave.

Det erfaringsbaserte masterprogrammet GOV650 Organisering og reformer i offentlig sektor er et tilbud til medlemmer av LO Stats forbund som har gjennomført de frittstående kursene, og består av to deler: Forskningsdesign – VÅREN 2023 (15 stp.) og Masteroppgave – HØSTEN 2023 (30 stp.) .

Opptakskrav :

1. Deltakerne må ha minst 3 års høyere utdanning tilsvarende bachelorgrad eller tilsvarende (180 studiepoeng), eller annen tilsvarende relevant utdanning (tilsvarende kan f.eks. inkl. yrkesutdanning i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høyskoler). «Forvaltningspolitikk» og «OLE» fra LO Stats Toppskolering må inngå i, eller komme i tillegg til minstekravet om 3 års høyere utdanning. For disse kursene er det faglige minstekravet karakteren C.
2.  Bestått eksamen i «Styring gjennom tillit og samordning», «Reformanalyse og reformarbeid» og «Organisasjonsanalyse og metode».
For deltakere som har «ODIN – Organisasjon, demokrati og innovasjon» (30 studiepoeng) fra gammel kursrekke i LO Stat, kan søke om å få bruke dette kurset som erstatning for «Styring gjennom tillit og samordning» i det nye masterprogrammet.
Deltakere fra LO Stat kan søke om opptak på masterprogrammet etter gjennomført eksamen i de frittstående kursene. Opptaket er betinget av eksamensresultat, og må bekreftes før oppstart.

Søknadsfrist: Informasjon om dette vil komme på et senere tidspunkt.

Eventuelle spørsmål rettes til:  Mona Fagerheim 47 27 21 78 eller faglig ansvarlig ved Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, 55 58 86 09.

Gjennomføringsstruktur Toppskolering og Masterprogram LO Stat og Universitetet i Bergen (PDF, 50KB) Her finner du oversikt over kommende kurs.

Presentasjon fra informasjonsmøte om toppskolering og erfaringsbasert master 04.11.2022 (PDF, 561KB)