Her kan du sjekke om bedriften du jobber i er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter: Medlemsbedrifter Spekter 

Dersom du IKKE er ansatt i staten eller i en bedrift som er medlem av Spekter, ber vi deg først kontakte ditt fagforbund og undersøke hvor du eventuelt har rettigheter til stipend. 

11. Personalia

Kjønn
 

2Arbeidserfaring

3Skole

4Kostnader