Tema for oppgaven kan være både empiriske, teoretiske og normative spørsmål relatert til organisering og reformer i offentlig sektor. Det innebærer også å bruke de teoretiske og metodiske kunnskapene som studenten har tilegnet seg gjennom emnekursene:

  • Styring gjennom tillit og samordning
  • Reformer og reformarbeid
  • Organisasjonsanalyse og metode

Det forutsettes at disse tre emnekursene og masterprogrammet gjennomføres på tre år.

SE OGSÅ: (UiB) Faglig omtale av studiet – lenke kommer

Planlagte samlinger: Det vil bli gjennomført et digitalt oppstartsmøte i starten av hvert semester i tillegg til en fysisk samling pr semester. Mer utfyllende informasjon kommer. 


Rammebetingelser:

  • Studiet fyller ikke kravene til organisasjonsfaglige kurs, og hjemler derfor ikke rett til tjenestefri etter hovedavtalene i staten og Spekter. Deltakere kan søke permisjon etter § 9-11 i Statens personalhåndbok, eller tilsvarende administrative bestemmelser i Spektervirksomhetene. Alternativt må deltakere påregne å bruke avspasering eller ferie i tilknytning til samlinger og egenarbeid. 
  • Utgifter i forbindelse med reise og opphold til samlinger dekkes av LO Stat
  • Studenten må selv betale semesteravgift og utgifter til faglig litteratur.