Hurtiglenker

Søk

Krever rentekutt i Pensjonskassa

Norges Bank satte i dag styringsrenta ned til historiske 0 prosent. Samtidig får medlemmene i Statens Pensjonskasse (SPK) beskjed om at boliglånsrenta der blir liggende på et nivå over to prosent.  - Håpløst! Nå må man ta innover seg at vi er midt inne i en krise og senke renta ytterligere, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

LO Stats leder, Egil André Aas

Ny nominell rente for boliglån i SPK blir 2,178% fra 1. juli. Renten på boliglån i SPK følger normrenten, som beregnes seks ganger årlig og fastsettes av myndighetene. Renten beregnes med utgangspunkt i et gjennomsnitt av de fem beste markedsrentene som blir innrapportert til Finansportalen. Rentemodellen innebærer at rentenivået på boliglån i SPK over tid skal være konkurransedyktig med de aller beste lånetilbudene i markedet.
Fordi renteobservasjonene gjøres tilbake i tid, vil renten i SPK ha en tidsforskyving fra når et fall i markedsrentene slår ut på vår rente. Samme forsinkelse gjelder også i motsatt fall, når markedsrentene øker. Det betyr at rentenedgangen vi ser i markedet nå vil komme lånekundene i SPK til gode, men med et forsinket tidsforløp.
 - Akkurat dette er noe vi og våre medlemmer aksepterer. Når vi er i en normalsituasjon vel og merke. Men det er ingenting normalt med norsk økonomi for tiden. Når Norges Bank setter ned styringsrenta til 0 prosent og samtidig varsler at den vil ligge på et slikt nivå lenge, bør også renta i pensjonskassa gjenspeile dette. Da må det komme et ekstraordinært kutt, sier en oppgitt LO Stat-leder.
Han viser samtidig til at flere banker allerede før det siste kuttet i styringsrenta tilbyr lån med godt under to prosent rente, og at nye rentesenkinger er på vei.
Han syns ikke det er noen god forklaring at denne renta i realiteten setter etter en «matematisk modell» og at den ikke kan endres på kort sikt.
- Det er tatt mange grep under denne krisa som har vært ekstraordinære. Finansdepartementet laget reglene om normrenta i sin tid, og kan naturligvis instruere SPK.
Neste mulige renteendring for kundene i SPK er 1. juli, med virkning fra 1. september.
- Jeg ser ingen grunner til at man skal måtte vente så lenge, sier han.
 
 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no