Overenskomstområder i Spekter

Overenskomstene gjelder fra 1. april 2018 til og med 31. mars 2020, og videre for 1 – ett – år av gangen dersom ikke en av hovedorganisasjonene sier dem opp med 3 – tre – måneders varsel.  Gyldig oppsigelse må omfatte samtlige overenskomster i overenskomstområdet.

Område 1 - Kultur

Overensomkomstområde 1

 • Arendal Kulturhus AS
 • Dansens Hus AS
 • Den Norske Opera & Ballett AS
 • Det Norske Blåseensemble anno 1734
 • Drammen Scener AS
 • Kilden Teater og Konserthus (Kristiansand Symfoniorkester)
 • Music Norway
 • Musikkselskapet Harmonien
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Nobels Fredssenter
 • Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Forfattersentrum
 • Operaen i Kristiansund
 • Oslo Konserthus AS
 • Oslo-Filharmonien
 • Stavanger Symfoniorkester
 • Trondheim Symfoniorkester

Teatrene har felles overenskomst:

 • Beaivvas Sami Nasunalateahter
 • Brageteatret
 • Carte Blanche AS
 • Den Nationale Scene
 • Det Norske Teatret
 • Haugesund Teater
 • Hordaland Teater
 • Hålogaland Teater
 • Kilden Teater og Konserthus
 • Nationaltheatret
 • Nordland Teater
 • Nord-Trøndelag Teater
 • Oslo Nye Teater
 • Riksteatret
 • Rogaland Teater
 • Sogn og Fjordane Teater
 • Teater Ibsen (Telemark og Vestfold Regionteater)
 • Teater Innlandet
 • Teatret Vårt (Regionteateret i Møre og Romsdal)
 • Trøndelag Teater.

Område 2 - Norges Bank

Overensomkomstområde 2

Norges Bank

Område 3 - Avinor

Overensomkomstområde 3

Avinor AS
Avinor Flysikring AS

Område 4 - Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

Overensomkomstområde 4

 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • AtB AS
 • Brakar AS
 • Electronic Chart Centre AS, ECC
 • Enova SF
 • Finnmarkseiendommen, Fefo
 • Garantikassen for fiskere
 • Innovasjon Norge
 • Konsentra AS
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk Tipping AS
 • Ruter AS
 • Sio Mat og Drikke AS
 • SIVA, Selskapet for industrivekst SF
 • Statnett SF
 • Statskog SF
 • Stiftelsen Asta
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Østfold, SiØ
 • Studentsamskipnaden i Ås, SiÅs
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Trygg Trafikk
 • Vinmonopolet, AS

Område 5 - Nettbuss

Overenskomstområde 5

 • Nettbuss AS
 • Nettbuss Travel AS

Virksomhetene i dette området omfattes av Bussbransjeavtalen og Funksjonæravtalen for Nettbuss.

Område 6 - NRK

Overenskomstområde 6

NRK AS

Område 7 - NSB

Overenskomstområde 7

 • CargoNet AS
 • NSB AS
 • NSB Gjøvikbanen AS
 • NSB Trafikkservice AS
 • RailCombi AS

Område 8 - Posten Norge

Overenskomstområde 8

 • Bring Express Norge AS
 • Bring Linehaul AS
 • Bring Transportløsninger AS
 • Bring Warehousing AS
 • Posten Norge AS

Område 9 - Øvrige

Overenskomstområde 9

 • Baneservice AS
 • Falck Brann & Redningstjeneste AS
 • Green Cargo Togdrift AS
 • NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk
 • Mantena AS
 • AIM Norway AS, Aerospace Industrial Maintenance
 • Broadnet AS
 • Det Norske Myntverket AS
 • Felleskjøpet Agri SA
 • Fjellinjen AS
 • Flytoget AS
 • Hector Rail AB
 • Hålogaland Kraft AS
 • Mediq Norge AS
 • Norges Håndballforbund
 • Norsk Medisinaldepot AS
 • Relacom AS
 • Sporveien AS
 • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO

Område 10 - Helseforetak med sykehusdrift

Overenskomstområde 10

 • Akershus universitetssykehus HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandsykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Sørlandet Sykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF

Område 11 - Øvrige Helseforetak

Overenskomstområde 11,

Overenskomstområde 11, Øvrige Helseforetak: (det er en intensjon om å opprette dette overenskomstområdet, jf protokollens punkt II). 

 • Sykehuspartner HF
 • Luftambulansetjenesten HF
 • Pasientreiser HF
 • Helse Vest IKT AS
 • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Helse Nord IKT HF

Område 12 - Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst

Overenskomstområde 12

 • Akasia Kirke og Gravplass AS
 • Akasia Eiendomsforvaltning AS
 • Akasia Barnehage AS
 • Aleris Røntgen AS
 • Diakonissehuset Lovisenberg
 • LHL, Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke
 • Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS
 • N.K.S. Helsehus Akershus AS
 • Norlandia Preschool AS
 • Norlandia Care AS
 • Norlandia Care Group AS
 • Rehabiliteringssenteret Air AS
 • Sophies Minde Ortopedi AS
 • Trøndelag Ortopediske Verksted AS, TOV
 • Tyrili Klatresystemer AS, Tyrilistiftelsen, Tyrili Utvikling og prosjektstiftelse
 • Unicare BAB AS
 • Unicare Hjemmetjenester AS
 • Unicare Omsorg AS
 • Unicare Små Enheter AS
 • Unilabs Laboratoriemedisin AS
 • Unilabs Norge AS
 • Valnesfjord Helsesportssenter

Område 13 - Sykehus med driftsavtale

Overenskomstområde 13

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS

Ikke områdeplassert

Ikke plassert overenskomst

Bane NOR SF

Under etablering

Overenskomster under etablering (som ikke er områdeplassert):

 • Martina Hansens Hospital AS
 • NMD/Vitus (Fagforbundet)
 • Norsk Helsenett SF (El & IT)
 • Svalbard Lufthavn AS
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Baratt Due Musikkinstitutt
 • Sykehusapotekene Midt-Norge
 • Vestre Viken HF (El & IT)
 • InfraNord Norge AS
 • Østnorsk Jazzsenter
 • Stiftelsen Ribo
 • Entur AS
 • Unicare Rehab