Kurset tar for seg spenningen i det politisk administrative styringsverket, med faglig og organisatorisk frihet og autonomi på den ene siden, og politisk og administrativ kontroll på den andre siden. Kurset ser på forvaltningsreformer ut fra et demokratisk perspektiv, der tillit i ulike sammenhenger vektlegges. Tillitsreformer vil være et dagsaktuelt uttrykk for hva som fokuseres på i kurset.

Målet er dessuten å gi deltakerne kunnskap om komplekse og grenseoverskridende samfunnsproblemer som er vanskelige å løse innenfor en enkelt organisasjon, sektor eller på ett enkelt administrativt nivå, og som krever løsninger som involverer aktører på tvers av sektorlinjer. 
Gjennom kurset skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskap om hvordan organisasjonsformer og prosesser kan tolkes i lys av statsvitenskapelige grunnbegreper, og gi innsikt knyttet til styring, autonomi og uregjerlige problemer. Kurset skal også gi bred innsikt i sentrale tema og teoretiske tilnærminger innenfor fagområdet og analyse av problemstillinger knyttet til organisering, tillit og samordning.

Faglig omtale av kurset: Styring gjennom tillit og samordning (UiB)

Planlagte samlinger høsten 2023:

•    Sørmarka:    Uke 33: 14. - 16. august 
•    Sørmarka:    Uke 38: 18. - 20. september
•    Bergen:        Uke 44: 30. oktober - 1. november

Kurset er fordelt på disse 3 samlingene. Mellom samlingene forutsettes det individuelt arbeid og obligatorisk gruppearbeid.
Kurset avsluttes med hjemmeeksamen.

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i staten § 38 (tillitsvalgte) eller § 39 (medlemmer), eller Hovedavtalen i Spekter § 52 (tillitsvalgte) og § 26 (medlemmer). 

Eventuelle spørsmål rettes til Merethe Engstrøm, 41 20 96 77 - merethe.engstrom@lostat.no, eller faglig ansvarlig ved Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, 55 58 86 09 - dag.jacobsen@uib.no

SØKNADSFRIST: 19. mai 2023    Last ned og skriv ut søknadsskjema (DOC, 403KB) 

Søknad om kursplass sendes innen oppgitt søknadsfrist: Lagre skjemaet på egen maskin og send skjemaet som vedlegg på e-post til evelyn.schei@lostat.no . 

Kontaktperson, søknader og opptak: Evelyn Schei Tautra, 93 02 61 62 eller evelyn.schei@lostat.no.

Hør hva tidligere deltakere sier om kurstilbudet: