Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begrep og ulike teoretiske retninger i studiet av organisasjoner, og vil gå dypere inn i begreper presentert på kurset i Forvaltningspolitikk. Videre skal deltakeren styrke sin kjennskap til noen utvalgte hovedtemaer i organisasjonsteori med særlig vekt på institusjonsanalyse, organisatoriske endringsprosesser og læring. 
Målet er å medvirke til deltakernes forståelse av hvordan organisasjonsteori kan fungere som redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer etableres og utformes, vedlikeholdes, og endres. 
Gjennom kurset skal deltakerne ha styrket sin evne til å forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver, samt fremme selvstendig tenkning og kreativitet i analyser og behandlingen av konkrete organisasjonsproblemer.

SE OGSÅ: (UiB) Faglig omtale av kurset.

Planlagte samlinger våren 2025:

•    Bergen: 3 dager - dato ikke bestemt
•    Sørmarka: 3 dager - dato ikke bestemt
•    Sørmarka: 3 dager - dato ikke bestemt

Kurset er fordelt på disse 3 samlingene. Mellom samlingene forutsettes det individuelt arbeid og obligatorisk gruppearbeid.
Kurset avsluttes med hjemmeeksamen i mai

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i staten § 38 (tillitsvalgte) eller § 39 (medlemmer), eller Hovedavtalen i Spekter § 52 (tillitsvalgte) og § 26 (medlemmer). 

Eventuelle spørsmål rettes til Merethe Engstrøm, 41 20 96 77 - merethe.engstrom@lostat.no, eller faglig ansvarlig ved Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, 55 58 86 09 - dag.jacobsen@uib.no

SØKNADSFRIST: 15. november 2024

Søknad om kursplass sendes innen oppgitt søknadsfrist: Lagre skjemaet på egen maskin og send skjemaet som vedlegg på e-post til evelyn.schei@lostat.no . 

Kontaktperson, søknader og opptak: Evelyn Schei Tautra, 93 02 61 62 eller evelyn.schei@lostat.no.

Hør hva tidligere deltakere sier om kurset: