Innhold: Kurset gir en grunnleggende innføring i skift- og turnusplanlegging. Deltakerne vil få innføring i helsemessige aspekter ved arbeidstid, lover og avtaler som regulerer arbeidstid og gjennomgang av oppsett/godkjenning av arbeidsplaner. Kurset er beregnet på tillitsvalgte og medlemmer som trenger grunnleggende innføring. Foredrag og praktiske øvelser.

Kursleder:  Eric Berget

Påmelding: innen 24. februar 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.