Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området som jobber i eller med skift/turnus. 

Innhold: Kurset gir en grunnleggende innføring i skift- og turnusplanlegging. Deltagerne vil få innføring i helsemessige aspekter ved arbeidstid, lover og avtaler som regulerer arbeidstid og gjennomgang av oppsett/godkjenning av arbeidsplaner. Kurset er beregnet på tillitsvalgte og medlemmer som trenger grunnleggende innføring. Forelesninger, gruppearbeid og fremføringer.

Kursleder:  Eric Berget, LO Stat 

Påmelding: innen 2. desember 2022

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.