Innhold: Kurset skal gi deltakerne større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging på arbeidsplassen. Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelige reaksjoner og forebyggende arbeid. Foredrag og praktiske øvelser.

Kursleder: Vidar-Lorang Larsen

Påmelding: innen 10. november 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv § 52 og § 26 og hovedavtalen i staten hhv § 38 og § 39.