Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer med personalansvar. 

Innhold: Kurset skal gi deltakeren større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging av arbeidsplassen. Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon, og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelige reaksjoner og forebyggende arbeid. 

Foredrag og praktiske øvelser. 

Kurslder: Arild Kjempekjenn 

Påmelding: 1. september 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.