Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer med personalansvar.

Innhold: Kurset skal gi deltakerne større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging på arbeidsplassen. Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelig reaksjoner og forebyggende arbeid. Foredrag og praktiske øvelser.

Kursleder: Vidar-Lorang Larsen 

Påmelding: innen 25. november 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.