Innhold: Dette kurset er for deg som vil lære mer om hva en fagforening er og hvordan den fungerer. Viktige temaer er: fagbevegelsens historie og utfordringer, LO, LO Stat og forbundene, medbestemmelse, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidet i fagforeningen, tillitsvalgtes og medlemmers rettigheter og plikter, styret i arbeid, taleteknikk, kommunikasjon, møteledelse og avstemmingsregeler. Praksisøvelser i planlegging og gjennomføring av styre-og årsmøter.

Kursleder: Distriktssekretær Troms og Finnmark 

Påmelding:  innen 3. november 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv § 52 og § 26 og hovedavtalen i staten hhv § 38 og § 39.