Innhold: Dette kurset er for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Viktige temaer på kurset er:

• Fagbevegelsens historie og utfordringer.

• LO og LO Stat sin oppbygging og organisasjon.

• Medbestemmelse, lønns- og arbeidsvilkår.

• Fagforeningsarbeid, tillitsvalgte og medlemmers rettigheter og plikter.

• Styret i arbeid.

• Taleteknikk, kommunikasjon i fagforening, avstemmingsregler og møteledelse.

Kurset legger opp til praksisøvelser i gjennomføring av ulike møter

Kursleder: Anne Birgit Nilsen

Påmelding: innen 1. september 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.