Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området

Innhold: Kurset skal gi deltakerne en innføring i omstillingsprosesser, og ivaretakelse av medbestemmelsen. Tema som belyses er: Hva er omstilling?, lover og avtaler som regulerer omstilling og medbestemmelse, tillitsvalgtes og verneombud sine roller, sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under og etter omstillingsprosesser, og psykososialt arbeidsmiljø, helsefremmende arbeid og tiltak. 

Foredrag og gruppeoppgaver.

Innledere: Merethe Engstrøm 

Påmelding: innen 8. september 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.