Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter Helse.

Innhold: Kurset gir en innføring i helseforetak som forretningsmodell og styringsstruktur, og tar for seg medbestemmelse som et sentralt tema. Videre tar kurset for seg forhandlingsordningen i Spekter Helse, og forhandlingsteknikk.

Forelesninger og gruppearbeid.

Kursleder: Ann-Kristin Moldjord, LO Stat 

Påmelding: innen 6. januar 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.