Innhold: Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og tilsetting/stillingsvern. Det vil bli gitt innføring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, Arbeidsmiljøloven, Lov om statens ansatte og andre relevante lover og avtaler. Foredrag og gruppeoppgaver.

Kursleder: Merethe Engstrøm

Påmelding: innen 24. november 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv § 38 og § 39.