Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Innhold: Kurset omhandler fire hovedområder; Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og ansettelse/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, ulike overenskomster, Arbeidsmiljøloven og andre lover og avtaler tilknyttet Spekter-område. Foredrag og gruppeoppgaver.

Kursleder: Odd Helge Henriksen, LO Stat 

Påmelding: innen 6. januar 2023.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.