Innhold: Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og ansettelse/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, ulike overenskomster, Arbeidsmiljøloven og andre lover og avtaler tilknyttet Spekter-området. Foredrag og gruppeoppgaver.

Kursleder: Vidar-Lorang Larsen

Påmelding: innen 24. november 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv § 52 og § 26.