Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten

Innhold: Deltakerne får en grunnleggende innføring i drøftinger og forhandlinger, forhandlingsteknikk, kommunikasjon og dynamikk i forhandlinger.

Kursleder: Eric Berget

Påmelding: innen 10. februar 2023 (ny frist)

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.