Du er nå registrert som søker til LO Stats utdanningsstipend.

Vi vil kontakte deg for utfyllende opplysninger om studiet.

Kontaktperson LO Stat: Evelyn Schei Tautra