Nåværende Kontaktutvalg ble valgt i september 2022, og det skal velges et nytt på LO Stats pensjonistkonferanse 2024 blant pensjonistmedlemmene i LO Stats medlemsforbund. Det er forbundene som oppnevner sine deltakere på konferansen.

I tillegg oppfordres forbundene å velge ut blant sine medarbeidere en person som skal være et  fast bindeledd inn mot Kontaktutvalget.

Kontaktutvalget er en del av SAKO - (Samarbeidskomiteen mellom Pensjonistforbundet og pensjonistorganisasjonene), som fremmer krav til trygdeoppgjørene og deltar i drøftinger mad statsråden i arbeids- og inkluderingsdepartementet om framtidige statsbudsjetter.

Vedtakene som blir fattet i Kontaktutvalget i LO Stat, er rådgivende, og ikke bindene for verken LO Stat eller medlemsforbundene, men de kan fritt brukes slik det passer.

Kontaktutvalget tar gjerne imot ideer fra forbundene til saker som vi kan løfte inn i SAKO-samarbeidet. Utvalget stiller også opp for forbund som ønsker å belyse saker som angår pensjonister og eldrepolitiske problemstillinger.

Henvendelse til gro.standnes@icloud.com - 90182040

Kontaktutvalget 2022-2024:

NAVN

FUNKSJON

MEDLEMSFORBUND

Gro Standnes

Leder

Skolenes landsforbund

Arne Klausen

Nestleder

Norsk Tjenestemannslag

Bjørg Vatnedalen

Medlem

Fagforbundet

Jørund Hassel

Medlem

Norsk Jernbaneforbund

Michael John Tung

Medlem

Norsk Lokomotivmannsforbund

Trond Jørgensen

Medlem

Norges offisers- og spesialistforbund

Eigil Jespersen

Varamedlem

Norges offisers- og spesialistforbund

Øystein Nesje

Varamedlem

Norsk Tjenestemannslag

Randi Reese

Varamedlem

Fellesorganisasjonen

Lars Borgen

Varamedlem

Norsk Jernbaneforbund