- Helst hadde vi sett at vi fikk til noen av de endringene vi hadde prioritert foran disse forhandlingene, men når ting ble som de ble lever vi greit med en videreføring, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

Det er fem år siden siste arbeidstakerne og de fire hovedorganisasjonene gjennomførte siste oppdatering av den fireårige Hovedavtalen i Spekter, der LO Stats forbund har over 50.000 medlemmer. Partene valgte å bruke tid i vinter på å arbeide i et partsammensatt utvalg som en del av forarbeidet til forhandlingene som ble gjennomført i går. Det ble ingen nevneverdig bevegelse i forhandlingene, og seint mandag kveld ple partene derfor enige om å prolongere avtalen, som det heter på fint.

I helseforetakene har man en egen særavtale knyttet til forhandlingsordningen for tariffavtalene. Også denne avtalen ble man enige om å videreføre tirsdag. Samtidig har partene avklart et stridstema rundt uorganiserte i denne sektoren. Det siste betyr at det ikke blir noe av en varslet arbeidsrettsak neste år.

Teksten i dette forliket:

Partene er enige om følgende: - Uorganiserte arbeidstakere følger den mest relevante overenskomst for stillingen, og lønnsreguleringer, inkl. virkningstidspunkt, gis tilsvarende det som er avtalt.

Med den mest relevante overenskomst menes den overenskomsten som omfatter flest organiserte arbeidstakere i helseforetaket for den stillingen den uorganiserte har.

Partene vil i fellesskap og hver for seg arbeide for at ovenstående blir fulgt av de lokale parter. 

Avtalene: