SE OGSÅ: Protokollen, A-delsforhandlingene i Spekter (PDF, 228KB)

- Dette var greie forhandlinger og de gir et godt utgangspunkt for det som skal skje videre, sier Eivind Gran, LO Stats forhandlingsleder.

Resultatet i det som kalles A-delsforhandlingene i Spekter ble det samme som i LO/NHO-oppgjøret. Noe som også var forventet på forhånd. Det gis et generelt tillegg på kr 1463 pr år til alle. I tillegg gis et lavlønnstillegg til de som tjener 365670, - kroner eller under, på kr 2730.- pr år.

Forhandlingene flyttes nå til de enkelte virksomheter. LO Stats forbund har rundt 53 000 medlemmer fordelt på en rekke virksomheter. I tillegg til store foretak som NSB, Posten, Avinor og NRK, omfattes også helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av dette tariffoppgjøret. Over 200 overenskomster skal forhandles med bakgrunn i noen grunnleggende kriterier.

Den kanskje største nøtta i årets oppgjør finner vi i områdene 4 og 10, som er Helseforetakene. Tallene fra TBU viser en markert mindrelønnsutvikling, som LO Stat har ambisjoner om å gjøre noe med.

I vedlagte protokoll finnes en oversikt over fristene i det videre løpet.