De innledende forhandlingene mellom LO Stat og Spekter (A-delen) for 52.000 ansatte er sluttført. Resultatet er et lønnsoppgjør på linje med LO-NHO, det såkalte frontfaget.

Se også: Protokollen for A-delen (PDF) (143KB)

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet, går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

– Vi er godt fornøyd med det økonomiske resultatet. Lønnsoppgjøret er på linje med våre krav, og i samsvar med oppgjøret mellom LO og NHO, sier Gran.

Til de som tjener 388.013 kroner eller mindre krevde LO Stat et generelt tillegg på 3.413 kroner, og fikk gjennomslag.

Ønsker felles pensjon

 I utgangspunktet forhandler LO Stat og Spekter kun om penger i et mellomoppgjør. I fjorårets hovedoppgjør ble det imidlertid åpnet for å forhandle om pensjon for ansatte i operaen, orkestre og teatre.

– Vi ønsket en felles pensjonsordning for denne sektoren. Derfor fremmet vi krav om å forhandle pensjon sentralt, og ikke ute på hver enkelt virksomhet, forklarer Eivind Gran.

Spekter på sin side ønsket ikke å forhandle pensjon sentralt. Dermed har partene et problem.

– Vi har ikke veket på kravet om en felles pensjonsordning, men har godtatt å forhandle lønnsoppgjøret i virksomhetene først, poengterer Gran

LO Stat har skrevet en protokolltilførsel om at pensjon ikke skal avtales ute på virksomhetene. Dermed havner pensjonsfloken på nytt hos de sentrale partene senere i Spekter-oppgjøret.

– Der får vi en ny mulighet til å forhandle fram en felles pensjonsordning for sektoren, forklarer Gran.

– Vi krever en ordning hvor all risiko ikke flyttes over på de ansatte. Vi er villig til å være med på en dugnad, der risikoen deles mellom arbeidsgiver og ansatte, sier Gran.

Videre krever LO Stat at pensjonsordningen skal være rettferdig. Den skal være lik for kvinner og menn. Den skal være forutsigbar og trygg. Pensjonen skal også vare livet ut.

10 områder i Spekter

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

 1. Orkestre og teatre
 2. Norges Bank
 3. Avinor
 4. Lovisenberg
 5. Nettbuss AS
 6. NRK
 7. NSB
 8. Posten
 9. Øvrige virksomheter
 10. Helseforetak

 

Frister for enighet i B-delen

Frister for å komme til enighet i B-delsforhandlingene: (Partene ute på virksomhetene kan før fristen be om bistand fra sentrale parter, hvis det ikke oppnås enighet)

 • Område 1: Torsdag 23. april kl. 15.00
 • Område 2: Torsdag 30. april kl. 15.00
 • Område 3: Torsdag 30. april kl. 15.00
 • Område 4: Avtales senere
 • Område 5: B-delsforhandlinger avsluttet.
 • Område 6: Torsdag 30. april kl. 15.00
 • Område 7: Torsdag 30. april kl. 15.00
 • Område 8: Torsdag 30. april kl. 15.00
 • Område 9: Onsdag 6. mai kl. 15.00
 • Område 10: Avtales senere

 

Spekter-oppgjøret kan følges på:

 • Internett: lostat.no
 • Twitter: @LO_stat
 • Facebook: LO Stat

 

Kontaktpersoner:

Eivind Gran, forhandlingsleder i LO Stat: 957 88 723
Kristian Brustad, kommunikasjonsrådgiver: 466 61 639