Unicare har de siste årene kjøpt seg opp i privat barnevern gjennom datterselskapet Unicare små enheter AS, og FO og Fagforbundet har krevd tariffavtale for sine medlemmer. Fredag 19. januar var det sluttforhandlinger mellom LO Stat og Spekter.

- Det har vært lange og krevende forhandlinger, og jeg glad vi kom i mål i sluttforhandlingene. Vi er blitt enige om en avtale som sikrer medlemmene bedre lønns- og arbeidsvilkår, sier forhandlingsleder Øystein Gudbrands i LO Stat.

 

FORNØYD: Kim Helene Olsen (FO), Linda Wold (hovedtillitsvalgt for FO i Unicare små enheter), Anne Kathrine Ellila (Fagforbundet) og Sissel Hallem (FO) er fornøyd med at tariffavtalen er landet.

Forhandlingsutvalgets Kim Helene Olsen (FO), Linda Wold (hovedtillitsvalgt for FO i Unicare små enheter), Anne Kathrine Ellila (Fagforbundet) og Sissel Hallem (FO) er fornøyd med at forhandlingene endte med et godt resultat for medlemmene. 

- Våre medlemmer jobber med barn og ungdom som trenger oppfølging 24 timer i døgnet. Det å jobbe på denne måten er krevende, og skal kompenseres. Det har vi fått gjennomslag for, sier Sissel Hallem i FO.

Her kan du lese og laste ned avtalen. (PDF, 334KB)