Det er viktig for LO Stat at det føres en politikk som støtter opp under våre grunnholdninger, og som ser verdien av reelt trepartssamarbeid og et velfungerende arbeidsliv. LO Stat vil derfor engaAnkersjere seg i valgkampen for å sikre at vi etter valget i 2017 får en regjering som jobber med oss, ikke mot oss, heter det i en av uttalelsene. 

Her kan du lese både uttalelsene og det nye prinsipp/ og handlingsprogrammet. 

Uttalelser: