76 deltakere var på plass på Solstrand hotell i Os utenfor Bergen da LO Stat ønsket velkommen den 29. september. Temaet i år var kompetanseberedskap innen mestring og muligheter. Søkelyset ble satt på frafall i den videregående skolen og hva som kan gjøres med det, samt hvilken arbeidskraft trenger vi i framtiden. Arrangørene ønsket også svar på om vi utdanner egoister og tapere. Og svar fikk vi. Innlederne hadde spenn fra videregående skole til Universitet, fra politikere, næringslivet og LO. Innledningene føyde seg godt inn i hverandre, slik at de fleste deler av problemstillingene ble belyst. Deltakerne ga gode tilbakemeldinger etter dagene med innledninger om hva som blir viktige temaer for fylkeskartellet i Hordaland å jobbe videre med.

På Sandsli vgs har de jobbet systematisk med skolefrafall siden 2007, da var frafallet der på hele 12 %. Stig Hammersland som er elevinspektør ved Sandsli vgs, fortalte historien om hvordan de hadde snudd denne utviklingen, slik at i 2013 var frafallet kun på 2%. Også HOP vgs fortalte en sterk historie om en liten skole som tenker stort om den enkelte elev. Med elever som har slitt andre steder, så greier staben ved skolen å snu eleven til å tro på seg selv og klare seg gjennom skoleløpet. Begge disse skolene har oppskriften på hva som må gjøres for å minske frafall, mange skoler burde lytte til dem.

Fagutdanning ble det også snakket mye om, kontra akademisk utdanning som de fleste foreldre råder ungene sine til å ta. Altfor mange sliter med teori, som ikke er tilpasset faget.Det ender ofte med frafall og store problemer for dem som ikke passer til den teoretiske veien, og som kanskje heller burde valgt en fagutdanning.
Viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen, Oddrun Samdal snakket om kompetanse 2020. Hun viste en undersøkelse for studieretningene ved UiB, og hvem som hadde fått jobber som passet til utdannelsen. Innen medisin og juridisk retning var jobbene svært tilpasset studiet, mens samfunnsvitenskapelige og humanistiske studier ga jobber som kun delvis passet til utdannelsen. Men alle fikk en jobb etter hvert, slik kan en si at høyere utdanning lønner seg.
 
Noe klart svar på kompetansebehovet i framtiden, var det ingen som svarte eksakt på, da behovet endrer seg hele tiden, men viserektor mente at med mastergrad er en mer sikret jobb enn om en stoppet ved bachelor.
Andre innledere:

- Arvid Ellingsen fra LO, om» Fremtidens kompetansebehov»

- Oddny Miljeteig, politiker fra SV om « Tek vi motet frå framtida?»

- Bjørge Aase, sjef maritime kapasiteter FLO om « Kompetansereformen og kompetanseberedskap»

- Roger Pilskog, Distriktssekretær LO i Hordaland om «Etter utdanning og opplæring- hva med læreplasser og jobb?»

- Sølvi Folkedal, fra fagavdeling barn og familie Askøy kommune om « Mestring og muligheter i Mekkeriet»

- Barbara Harterink, fra Internasjonale tjenester, Hordaland fylkeskommune om «Erasmus + Aktiv ungdom – et supplement til skolesystemet»

- Asle Prestegard, direktør Scandic Neptun hotell om « Strategisk rekrutteringsarbeid gjennom god fagopplæring»

- Rasmus Rasmussen, nestleder AP i Bergen om «Reduksjon i frafall er jobb nr. 1»

- Astrid Toft, daglig leder KS Vest om « Kompetanse på alle nivå – et fundament for velferdskommunen»

En tankevekkende og flott konferanse som satte søkelyset på noe av det viktigste i vårt samfunn: Hvordan få ungdommene våre til å finne sin plass i samfunnet i framtiden, slik at de kan fungere optimalt ut fra de evner og interesser de har, til glede både for seg selv og det samfunnet trenger.
 
Presentasjoner fra konferansen: