24-26.april var siste samling for kursdeltakerne som har fulgt kurset OLE – Organisering, læring og endring. Kurset er andre del i en kursrekke som tilbys LO Stats tillitsvalgte og medlemmer, i samarbeid med Universitet i Bergen. Første del er om forvaltningspolitikk, organisering læring og endring (OLE), mens det tredje kurset er om organisasjon, demokrati og innovasjon.

Les mer om kursene her:

Ikke helt korrekt er det nok ikke når vi i LO Stat kaller kursrekka for vår egen høgskole, men faktum er at den gir studiepoeng på universitetsnivå, som også kan bety starten på en utdanning på det nivået.

Kursene stiller store krav til deltakerne, som alle har jobb og/eller verv ved siden av. Etter tre samlinger og masse lese- og skrivearbeid for, er det nå bare eksamen som gjenstår for vårens kull på OLE.

- Dette har vært et spennende kurs, sier Laila Tofte Sørensen. -Jeg sitter igjen med mange teorier og tanker om organisasjoner jeg ikke hadde før jeg startet. Det har vært en lærerik, men også krevende prosess. Lærerikt fordi jeg har lært mye nytt, men også krevende siden pensum består av temaer som for meg var nye og fremmede. Alt i alt er dette en vår jeg ikke ville vært foruten», sier Laila Tofte-Sørensen.

- Endringer skjer sjeldent av seg selv, sier Kourosh Mohammadi, en annen av deltakerne. - Å forstå at endringer skjer, før de skjer, kan være en god start. Endringer kan bruke «gammel lære» som rettesnor, men også som byggeklosser for ny læring. Det største utbyttet av dette kurset, var å selv kunne få innsikt i dette, og at den etablerte sannheten ikke nødvendigvis er den korrekte, sier Mohammadi.

Etter avslutning med festmiddag og utdeling av kursbevis, er det nå hjem for å skrive eksamensoppgave. Vi gratulerer deltakerne med gjennomført kurs og ønsker lykke til!