Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Toppskolering - samarbeid med Universitetet i Bergen

LO Stat har i samarbeid med Universitetet i Bergen et tilbud om tre kurs innen Forvaltningspolitikk. Disse tre kursene gir til sammen 60 studiepoeng. Undervisningen er samlingsbasert i Bergen og på Sørmarka.

Kort beskrivelse av kurstilbudet:

Forvaltningspolitikk – medvirkning, styring og autonomi (15 studiepoeng):

Siktemålet er å øke kursdeltakernes kunnskapsgrunnlag om alternative organisasjonsformer i staten, om effektene av administrative reformer og om hvordan ulike organisasjonsformer blir til og endrer seg.

OLE - Organisering, læring og endring (15 studiepoeng)

Siktemålet er å skape en forståelse av hvordan organisasjonsteori kan være et redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer etableres, utformes, vedlikeholdes og endres.

Organisasjonsteori: perspektiv, begrep, og prosesser
Endring i moderne organisasjoner: kilder, prosesser og vilkår
Læring - reaksjon eller aksjon: perspektiv, kompetanseutvikling og kollektiv handling

ODIN - Organisasjon, demokrati og innovasjon (30 studiepoeng)

Kurset skal gi økt forståelse for at slike organisasjonsformer og prosesser må tolkes i lys av statsvitenskapelige grunnbegreper og innsikter knyttet til demokrati, makt og politikk. Hensikten er å vise hvordan statsvitenskap, demokratiteori og organisasjonsteori kan utgjøre et alternativt grep til den økonomisk-instrumentelle forståelsen av innovasjoner i samfunnslivet og omstilling i offentlig sektor, særlig gjennom et begrep om ”governance”. Kurset skal styrke studentenes evne til å forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver, samt fremme selvstendig tenkning og kreativitet i behandlingen av konkrete organisasjonsproblemer.

Framdriftsplan for gjennomføring av undervisning i de ulike modulene - med forbehold om endringer:

Høstsemester 2017:

Forvaltningspolitikk - medvirkning, styring og autonomi (AORG 607)

Vårsemester 2018:

Organisering, Læring og Endring (AORG 602 OLE)

Høstsemester 2018:

Organisasjon, demokrati og innovasjon (AORG 613 ODIN) - 1. semester

Vårsemester 2019:

Organisasjon, demokrati og innovasjon (AORG 613 ODIN) - 2. semester

Høstsemester 2019:

Forvaltningspolitikk - medvirkning, styring og autonomi (AORG 607)

Vårsemester 2020:

Organisering, Læring og Endring (AORG 602 OLE)

Høstsemester 2020:

Forvaltningspolitikk - medvirkning, styring og autonomi (AORG 607)

Vårsemester 2021:

Organisering, Læring og Endring (AORG 602 OLE)

Høstsemester 2021:

Forvaltningspolitikk - medvirkning, styring og autonomi (AORG 607)

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no