Lyst til å gå på kurs? Her kan du lese mer om kurstilbudet og melde deg på kurs i LO Stat:

Grunnkurset «Organisasjonskunnskap» ble avviklet på Sørmarka i forrige uke. Der fikk Sophie, Adrian og 18 andre deltakere fra hele landet grunnleggende innføring i organisasjonsarbeid, alt fra fagbevegelsens historie og ideologi, til vedtekter og hvordan en arbeider i et styre.

Gruppearbeid er en viktig del av kurset, og rollespill med avvikling av både medlemsmøter og årsmøter er en nyttig læringsarena.  Deltakerne fikk øve seg på både møteledelse og avstemminger, og alle spilte sine roller godt som henholdsvis møtefunksjonær og møtedeltaker.

Sophie Rohde og Adrian Kristiansen er vara plasstillitsvalgte på hver sin avdeling. Sophie jobber i produksjon mens Adrian er i distribusjon.   

- Jeg deltar på kurset for å få mere kunnskap om fagforeningsarbeid, sier Sophie, og Adrian slutter seg til dette.

- Det skjer så mye i Posten, sier han, at det er viktig at vi har gode tillitsvalgte. Postkom har dyktige tillitsvalgte allerede, og jeg har veldig lyst til å bidra til at vi fortsatt kan være gode. Store omstillingsprosesser i Posten gjør at vi må være på hele tiden, avslutter samboerparet som begge er klare for nye utfordringer som potensielle tillitsvalgte.

Distriktssekretær Odd Helge Henriksen var kursleder med Jo Jenseg og Anne Birgit Nilsen som medveiledere.