Pensjonsspørsmålet i kultursektoren har vært gjenstand for forhandlinger helt siden oppgjøret i 2015. Innskudds- eller hybridpensjon. har vært stridstemaet. Torsdag møttes partene en siste gang for å se om det var mulig å unngå mekling med fare for en etterfølgende konflikt. Etter en maratonøkt på 21 timer, kunne partene konstatere at de var kommet fram til enighet klokka 11 fredag formiddag.

De ansattes organisasjoner har sikret enighet om viktige kvaliteter fra hybriden, selv om vi har inngått avtale om innskuddspensjon. Vi har fått med Spekter på å jobbe for en felles, livsvarig ordning som likestiller kvinner og menn.

- Vi fått gjennomslag for at ordningen er midlertidig, med reelle forhandlinger i 2018. I mellomtiden skal pensjoner utredes både i offentlig og privat sektor, sier Eivind Gran.

- Å lande en avtale i årets lønnsoppgjør var helt nødvendig. Vi kan ikke ha en uavklart situasjon i kultursektoren i to år til. Det ville vært uholdbart. Resultatet er det beste vi kunne oppnå mot en arbeidsgiver i vranglås, forteller Gran.

Dette er hovedpunktene i avtalen:

 •        Beste innskudd (7%).
 •        Ansatt innskudd på 1,5 %.
 •        Mål at varig pensjonsordning for området skal være felles, kjønnsnøytral og livsvarig.
 •        Full økonomisk kompensasjon, med individuell behandling av hver ansatt.
 •        Ny kompensasjonsberegning ved overgang til varig ordning.
 •        Sikring av alle over 60 år med driftspensjon, med nivå tilsvarende dagens ordning.
 •        Omfatter alle ansatte, også midlertidige og frilansere i små stillinger.
 •        Maksimal uføredekning.
 •        Livsvarig etterlattepensjon til ektefelle/samboer.
 •        Pensjon til gjenlevende barn fram til 21 år.
 •        Kompensasjon til ansatte med mindre enn tre år i dagens pensjonsordning.
 •        Pensjonsavtalen i kultursektoren er tariffestet med full forhandlingsrett.
 •        Midlertidig innskuddspensjon skal reforhandles i lønnsoppgjøret i 2018.
 •        Ny midlertidig pensjonsordning innføres fra 1. juli 2016.
 •        Lønnsoppgjøret fra 2015 utbetales, med etterbetaling fra 1. april i fjor.

Økonomisk knipe.

Flere virksomheter i kultursektoren har tunge dager. Ansatte har tilbudt å diskutere pensjoner av en eneste grunn. At kultursektoren har stramme budsjetter. Så stramme, at dagen pensjoner kan ramme innbyggernes kulturtilbud.

- Vi har fra dag en tilbudt oss å være med på et spleiselag. Vårt hovedargument for å tilby endring i pensjonene er en felles dugnad for å bedre kulturinstitusjonenes økonomi, i en situasjon hvor politikerne ikke vil ta dette ansvaret, poengterer Eivind Gran.

Ansattes organisasjoner sier ja til midlertidig innskuddspensjon, for å sikre kulturlivet en levedyktig framtid. Et kulturliv hvor tilbudet og opplevelsene står i sentrum.

- Vi har gjort det politikerne har bedt oss om, nemlig å løse pensjonsfloka de nærmeste to åra. Nå er det opp til politikerne å sørge for at institusjonene har god nok økonomi, understreker Eivind Gran.

Stolte og sterke.

Ansatte i kultursektoren er stolte og sterke, og vi var beredt til å kjempe for hybriden. Men da vi fikk på plass løfter fra Spekter om viktige elementer fra hybridpensjonen, valgte vi å gå for denne løsningen.

- Vi mener det beste nå er å sikre ansatte en god innskuddspensjon i to år, i påvente av utredningene i offentlig og privat sektor, forklarer Eivind Gran.

Arbeidsgiverne har lagt et enormt press på at alle ytelsesordninger skal over på innskudd. Det er kjenningsmelodien i hele Spekter-området.

- Flertallet av avtalene i Spekter har i dag ytelsespensjoner tilsvarende den i kultursektoren. Store foretak som NRK, Posten og andre har gått over på innskudd. Ingen har gått foran med hybriden. Kultursektoren ble for liten til å føre an denne kampen alene nå, sier Eivind Gran.

Det betyr at lønnsoppgjøret for 2015 er i havn. Nå starter B-delsforhandlinger ute på virksomhetene i kultursektoren for 2016. Frist for å be om bistand er 26. april klokken 15.00. Frist for enighet er 3. mai klokken 15.00. Deretter skal det holdes avsluttende sentrale forhandlinger.

Lønnsoppgjøret, inkludert pensjonsavtalen, skal så til uravstemning blant medlemmene.

 

Last ned protokollen fra forhandlingene i kultursektoren (PDF, 298KB)

 

Om Spekter-forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak