– Vi har hatt et år bak oss med svekket kjøpekraft. Det var aldri intensjonen under fjorårets lønnsoppgjør. Vi har krevd at alle medlemmers kjøpekraft økes, og fått gjennomslag, forteller Eivind Gran, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

Alle får 975 kroner i sentrale tillegg. Ansatte med lønn på 407.265 kroner eller mindre, får et lavtlønnstillegg på 2.925 kroner.

Klart for lokale forhandlinger.

Nå starter forhandlinger ute på hver enkelt virksomhet, de såkalte B-delsforhandlingene.

– Vi forutsetter at alle medlemmer får en del av kaka ute på virksomhetene, sier Eivind Gran.

Krav om utjevning og likelønn har stått på plakaten i årets sentrale forhandlinger, og prioriteres videre i de lokale forhandlingene.

Kollektiv fornuft.

Lønnstilleggene gis fra 1. april. Oppgjøret er innenfor en ramme på 2,4 prosent. LO Stats forhandlingsleder oppfordrer til kollektiv fornuft i forhandlingene ute på virksomhetene.

– LO Stat forventer lønnsveksten vi avtaler gjøres gjeldene både for andre grupper og ledere, understreker Eivind Gran.

Her er fristene for å bli enige. 

Spekter område 2,3,7 og 8: Frist for å be om bistand er 25. april klokka 15.00. Frist for avslutning er 28. april klokka 15.00

Spekter område 6: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 3. mai klokka 15.00

Spekter område 1 og 9: Frist for å be om bistand er 2. mai klokka 15.00. Frist for avslutning er 5. mai klokka 15.00

Spekter område 4 og 10: Avtales senere.

Her er protokollen fra A-delsforhandlingene mellom LO Stat og Spekter (PDF) (176KB)

Om forhandlingene.

A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen reguleres lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

10 områder i Spekter.

Spekter er delt inn i 10 områder, og noen av dem har flere overenskomster. Slik er inndelingen:

1. Orkestre og teatre, 2. Norges Bank, 3. Avinor, 4. Lovisenberg, 5. Nettbuss, 6. NRK, 7. NSB, 8. Posten, 9. Øvrige virksomheter, 10. Helseforetak