Situasjonen rundt koronaviruset setter Norge på en stor prøve som samfunn, heter det i avtalen mellom staten, LO stat, Akademikerne, Unio og YS.

- Korona-krisen utsetter samfunnet vårt for ekstreme utfordringer. Det krever også nye måter å jobbe på, som ikke er tilpasset dagens avtaleverk. Det måtte vi gjøre noe med, sier Aas.

Etter et initiativ fra Kommunal og moderniseringsdepartementet, har derfor de fire hovedsammenslutningene og staten blitt enige om en ny arbeidstidsavtale som skal gjelde fram til utgangen av april.

Kjernetiden utgår for en periode.

Normalt skal for eksempel alle statsansatte ha en kjernetid fra klokken 09.00 til klokken 14.30. Nå har partene blant annet blitt enige om at denne kjernetiden settes ut av kraft for en periode.

- Mange statsansatte har gått over til hjemmekontor, og har kanskje barn hjemme i tillegg. Vi ønsker å tilby ansatte en fleksibilitet som gjør at de i større grad kan jobbe når de har mulighet til det, og da måtte vi endre på dagens avtale, sier han.

Særskilt arbeidstid.

De er også enige om særskilte rammer for arbeidstid i virksomheter som har såkalt samfunnskritiske funksjoner. For disse virksomhetene åpnes det blant annet for at hviletiden kan reduseres fra 11 til 8 timer og at arbeidsgiver har mulighet til å pålegge overtid på inntil 400 timer i 2020.

De sentrale partene i staten understreker at det også i en slik situasjon er viktig å ha åpne og gode prosesser i virksomhetene slik at de lokale partene kan finne frem til gode løsninger som ivaretar arbeidsgivers behov for å oppfylle sitt samfunnsoppdrag og arbeidstakers behov for forutsigbarhet og tilstrekkelig vern.

Ingen blankofullmakt.

Det betyr at det ikke er noen ensidig blankofullmakt som er underskrevet.

- Partsforholdet gjelder fortsatt og vi vil følge situasjonen nøye framover slik at vi raskt vil kunne avdekke eventuelle uheldige konsekvenser av at vi har sagt ja til mer fleksibilitet, sier Aas.

Her kan du laste ned avtalen. (PDF, 470KB)

Her kan du laste ned LO Stats kommentarer til avtalen. (PDF, 105KB)