I tillegg til store foretak som Vy, Posten, Avinor og NRK, omfattes også kultursektoren, helseforetakene og en rekke andre små og mellomstore virksomheter av lønnsoppgjøret i Spekter.

- Pandemien legger en demper over landet, men for LO Stat er opprettholdelse av kjøpekraft helt sentralt. Det samme er lavtlønnstillegg. For LO Stat er likelønn også et sentralt krav, sier forhandlingsleder Lise Olsen, nestleder i LO Stat.

Kravene er tråd med forutsetningene for frontfaget, det vil si forhandlingene mellom LO og NHO i privat sektor.

- Vi forutsetter også at den samlede lønnsveksten vi avtaler skal være normgivende for ledere og andre grupper av ansatte, poengterer Lise Olsen.

Krever ekstrainnsats for lærlinger.

Etter mange år med positiv utvikling på antall lærlingeplasser, har pandemien ført til en kraftig reduksjon. Norge vil ha mangel på fagarbeidere i årene som kommer, derfor mener LO Stat det er viktig å sette krav til arbeidsgiverne i dette lønnsoppgjøret.

- Lærlinger er spesielt rammet av pandemien. Siden 2012 har Norge hatt en positiv utvikling. Nå bremser det kraftig opp. Vi ber derfor Spekters virksomheter ta et ansvar for å tilby flere lærlingeplasser, sier Henriette Jevnaker, nestleder i LO Stat.

Pensjonsfloken fortsetter.

Pensjonsordning for kultursektoren blir fortsatt en floke i lønnsoppgjøret i Spekter-området.

- Vi har levd med en midlertidig ordning lenge nok. Nå må vi sluttføre jobben med å få på plass kjønnsnøytrale og livslange pensjonsytelser for kultursektoren, sier Lise Olsen.

Digitale forhandlinger.

Forhandlingene mellom LO Stat og Spekter vil foregå digitalt.

- Digitale møter under forhandlingene er svært krevende, men vi har likevel tro på at vi kommer i mål på en god måte med de sentrale forhandlingene, sier Lise Olsen.

Når de sentrale forhandlingene er ferdig, skal det forhandles lokalt ute på virksomhetene.

Om Spekterforhandlingene.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag forhandler LO Stat og Spekter de sentrale tilleggene, den såkalte A-delen. A-delen gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet. Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde kalt A2.

Her kan du lese mer om Spekters områder og hvilke virksomheter lønnsforhandlingene omfatter.